Fra etableringen av Stiftelsen elgen i 1991 ble tidsskriftet publisert under tittelen «Elgen». På årsmøtet i 1999, ble det vedtatt å endre navnet til Hjorteviltet for også å formidle kunnskap om de andre artene av hjortevilt.

Det første Hjorteviltet ble publisert i august 2000. Vi har samlet alle utgaver av Elgen, og eldre utgaver av Hjorteviltet på våre nettsider. Disse kan du laste ned helt gratis. 

Bli abonnent slik at du får kommende utgaver tilsendt hvert år i begynnelsen av august!

God lesing!

Jon J. Meli var første redaktør for tidsskiftet Elgen som kom ut allerede i 1991, og etter initiativ fra Hans Haagenrud med flere.