Hind 359: En hjort med sans for vann og farlige veier

Gjennom 4 år kunne man følge “hjort 359” via en GPS som sendte dens posisjoner til en gruppe forskere på Evenstad. I vår artikkel kan du lese om hva man fant ut om hjorten, og hvordan det gikk med den.