Velkommen til nettbutikken til Stiftelsen Elgen, hvor vi tilbyr magasinet «Hjorteviltet», som kommer ut en gang per år. Vi vil gjerne informere deg om våre salgsvilkår for å sikre at din opplevelse som kunde hos oss er best mulig.

Generelle vilkår

Disse salgsvilkårene (heretter omtalt som «Vilkårene») gjelder for alle kjøp av magasinet «Hjorteviltet» (heretter omtalt som «Produktet») som selges av Stiftelsen Elgen (heretter omtalt som «Selgeren») gjennom nettbutikken.

Ved å gjennomføre et kjøp i nettbutikken aksepterer kjøperen (heretter omtalt som «Kunden») disse Vilkårene.

Selgeren forbeholder seg retten til å endre Vilkårene når som helst. Endringer vil bli publisert på nettbutikken og gjelder fra tidspunktet de er publisert.

Avtalen

Ved å bestille magasinet «Hjorteviltet» fra Stiftelsen Elgen, inngår du en avtale med selgeren.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling

Prisene i nettbutikken er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift (moms).

Selgeren forbeholder seg retten til å endre prisene på Produktet når som helst. Prisendringer vil ikke påvirke allerede inngåtte avtaler.

Betaling kan gjøres med bankkort eller Vipps. Vi tar ikke imot kontanter. Betaling skal skje før vi kan sende ut magasinet.

Levering

Produktet sendes til den adressen Kunden oppgir ved bestilling.

Selgeren vil sende Produktet så snart som mulig etter at betalingen er mottatt. Leveringstid vil variere avhengig av Kundens adresse og postgang. Selgeren er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av postoperatører eller andre forhold utenfor Selgerens kontroll.

Forsendelseskostnader er vil spesifiseres ved betaling via Stripe eller Vipps.

Angrerett og reklamasjon

Kunden har angrerett i henhold til norsk lov og kan returnere Produktet innen 14 dager etter mottak.

Kunden må gi beskjed til Selgeren om bruk av angreretten innen fristen, og returnere Produktet i samme stand som det ble mottatt.

Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med retur av Produktet.

Ved mottak av et returnert Produkt vil Selgeren refundere det beløpet Kunden betalte for Produktet innen 14 dager.

Hvis Kunden mottar et skadet eller feil Produkt, skal Kunden kontakte Selgeren så snart som mulig for å fremme en reklamasjon. Selgeren vil da sørge for retur og erstatning av Produktet uten ekstra kostnader for Kunden.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Reklamasjonshåndtering

Dersom du opplever feil eller mangler ved magasinet, vennligst kontakt oss på e-post: post@stiftelsenelgen.no, så vil vi forsøke å løse problemet så raskt som mulig.

Konfliktløsning

Dersom det oppstår en konflikt mellom deg som kunde og Stiftelsen Elgen, vil vi forsøke å løse problemet i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan saken bringes inn for Forbrukerrådet.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Firma- og kontaktinformasjon

Stiftelsen Elgen
Organisasjonsnummer: 123456789
Adresse: Elgveien 1, 1234 Elgby
Telefon: 12 34 56 78
E-post: post@stiftelsenelgen.no

Informasjon om produkter

På vår nettside kan du lese mer om magasinet «Hjorteviltet», samt se priser og bestille magasinet. Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg all nødvendig informasjon om produktet på vår nettside.

Vi håper at du blir fornøyd med ditt kjøp av magasinet «Hjorteviltet» fra Stiftelsen Elgen. Skulle du ha spørsmål eller trenger hjelp med din bestilling, er du velkommen til å ta kontakt med oss på e-post: post@stiftelsenelgen.no.