Årets utgave 2023 rett hjem i postkassa

Tidsskiftet utgis medio august, og du får det tilsendt direkte fra trykkeriet.

Porto kommer i tillegg.

I tett samarbeid med Hjorteviltportalen vil alle artikler i Hjorteviltet fra og med 2023 utgaven bli digitalisert og derved søkbare.

Kategori: