Bli abonnent

Tidsskiftet kommer ut medio august hvert år.

Ved å tegne et abonnement får du tidskiftet tilsendt hvert år frem til du selv sier opp ditt abonnement.

Porto kommer i tillegg.

I tett samarbeid med Hjorteviltportalen vil alle artikler i Hjorteviltet fra og med 2023 utgaven bli digitalisert og derved søkbare.

Kategori: