Hjem Artikler Elg Hvor viktig er egentlig det moderne skogbruket for elgen ?

Hvor viktig er egentlig det moderne skogbruket for elgen ?

Lysåpne hogstflater har høy produksjon av beiteplanter og mange er derfor av den oppfatning at det moderne skogbruket er avgjørende for å opprettholde høy avskytning av elg. Men hva vet vi egentlig om beitetilbudet i skog som er upåvirket av hogst?
ERLING J. SOLBERG, NINA, HILDE K. WAM, RUNE ERIKSEN OG AKSEL GRANHUS, NIBIO
HJ+
Naturskogen har også beitbare busker og trær, men ikke i samme grad som i normalskogen. Foto: John Y. Larsson.
I Norge har praktisk talt alt skogareal vært hogd og utnyttet gjennom mange hundre år og det finnes knapt naturskog tilbake som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet. Likevel finnes det skogarealer som er såpass lite påvirket at de med...
vil du lese denne og andre eksklusive artikler pa nett?

Les Hjorteviltet digitalt for kun Kr 150,-

Abonnenmentet gir deg tilgang til alle +artikler på nett.
Du får i tillegg tilgang til alle digitale utgaver med søkbart arkiv.


Har du spørsmål om ditt abonnent, ta kontakt med kundeservice