Det er først når beiteintensitetane vert svært høge at planterikdommen total sett vert redusert. Ved svært låge beiteintensitetar, som ein ser i uthegninga bak den beitande er ofte artsrikdommen lågare enn i normalt beita skog fordi tre og lyngvekstar dominerer og skuggar ut dei lågt veksande planteartane. Foto: Stein Joar Hegland
Korleis påverkar eigentleg hjorteviltet det biologiske mangfaldet i skogane i våre nordlege økosystem? Svaret på dette er mangfaldig, men her viser vi nokre resultat frå forskinga i beiteprosjektet EcoDynDeer på Svanøy. Det fins allereie ein del kunnskap om hjortevilt sin...
vil du lese denne og andre eksklusive artikler pa nett?

Les Hjorteviltet digitalt for kun Kr 150,-

Abonnenmentet gir deg tilgang til alle +artikler på nett.
Du får i tillegg tilgang til alle digitale utgaver med søkbart arkiv.


Har du spørsmål om ditt abonnent, ta kontakt med kundeservice