UTGIVER

Stiftelsen Elgen er en stiftelse som har som formål å drive informasjon om forvaltning og jakt av storvilt. Dette skjer gjennom utgivelse av Fagmagasinet Hjorteviltet 1 gang i året. 

Stiftelsen Elgen står også bak nettsiden hjorteviltet.no. 

Daglig leder i stiftelsen er Dagh Bakka. 

Følgende har skutt inn stiftelsens grunnkapital:

 •           Norges Skogeierforbund   
 •           Landbruksdepartementet
 •           Norskog                                               
 •           Statskog SF
 •           Det norske Skogselskap  
 •           Norsk institutt for naturforskning
 •           Norges Jeger- og Fiskerforbund    
 •           Miljødirektoratet
 •           Norsk Skogbruksmuseum         
 •           Fylkesmannen i Hedmark
 •           Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Kontaktinformasjon til Stiftelsen Elgen

Besøks og postadresse:

Skogbrukets Kursinstitutt

Honneveien 60, N-2836 Biri

[email protected]

Tlf: 90888200

Hjorteviltet

REDAKSJONSRÅDET

Frank Robert Lund - Redaktør Hjorteviltet
Redaktør

Frank Robert Lund
Trysilvassdragets Skogeierlag
T: 91 36 11 44
E: [email protected]

Kjell Huseby
Redaksjon

Kjell Huseby
Sweco
T: 99 25 80 28
E: [email protected]

Jan Erik Nygård
Salg

Jan Erik Nygård
Annonseselger
T: 91 35 24 02
E: [email protected]

ØVRIG REDAKSJON

Bilde - Vidar Holthe

Vidar Holthe

Norges Skogeierforbund

Tidligere utmarksansvarlig i Norges Skogeierforbund. Viltansvarlig i Vestby kommune.

Bilde - Knut Madslien

Knut Madslien

Veterinærinstituttet

Veterinær, seniorforsker, fagansvarlig vilthelse

Bilde - Kristian Berglund

Kristian Norgaard Berglund

Løvenskiold-Vækerø

Viltforvalter

Bilde - Ole Mattis Lien

Ole Mattis Lien

Norges Jeger og Fiskerforbund Hedmark

Fylkessekretær

Bilde - Johan Trygve Solheim

Johan Trygve Solheim

 Norsk Hjortesenter

Daglig leder

Bilde - Torstein Storaas med hund

Torstein Storaas

Høgskolen i Innlandet, Evenstad 

Professor i Viltforvaltning

Profilbilde Erling Solberg

Erling Solberg

 Norsk Institutt for Naturforskning, NINA.

Seniorforsker

Daglig leder i Stiftelsen Elgen Dagh Bakka

Dagh Bakka

Daglig leder Stiftelsen Elgen

Prosjektleder vilt og utmark på Skogkurs

Bilde - Bjørn Holmen Skoglund

Bjørn Holmen Skoglund

Norsk Skogmuseum, seksjon for formidling og arrangement.

Formidler, naturfag og kulturhistorie

Bilde - Kari Bjørneraas

Kari Bjørneraas

Viltseksjonen- Miljødirektoratet

STYRET I STIFTELSEN ELGEN

Styreleder i Stiftelsen Elgen Gaute Nøkleholm

Gaute Nøkleholm
Styreleder

Bestyrer i Romedal- og Stange allmenning.

 

Profilbilde Arne Magnus Hekne

Arne Magnus Hekne
Styremedlem

Hedmark fylkeskommune, viltforvalter

Styremedlem i Stiftelsen Elgen, Åsmund Lang

Åsmund Lang
Styremedlem

Redaktør i Magasinet Skog

HJORTEVILTET DIGITALE MAGASINER

Hjorteviltet