UTGIVER

Stiftelsen Elgen er en stiftelse som har som formål å drive informasjon om forvaltning og jakt av storvilt. Dette skjer gjennom utgivelse av Fagmagasinet Hjorteviltet 1 gang i året. 

Stiftelsen Elgen står også bak nettsiden hjorteviltet.no. 

Daglig leder i stiftelsen er Dagh Bakka. 

Følgende har skutt inn stiftelsens grunnkapital:

 •           Norges Skogeierforbund   
 •           Landbruksdepartementet
 •           Norskog                                               
 •           Statskog SF
 •           Det norske Skogselskap  
 •           Norsk institutt for naturforskning
 •           Norges Jeger- og Fiskerforbund    
 •           Miljødirektoratet
 •           Norsk Skogbruksmuseum         
 •           Fylkesmannen i Hedmark
 •           Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Kontaktinformasjon til Stiftelsen Elgen

Besøks og postadresse:

Skogbrukets Kursinstitutt

Honneveien 60, N-2836 Biri

elgen@skogkurs.no

Tlf: 90888200

Hjorteviltet

REDAKSJONSRÅDET

Frank Robert Lund - Redaktør Hjorteviltet
Redaktør

Frank Robert Lund
Trysilvassdragets Skogeierlag
T: 91 36 11 44
E: frank@trysilvassdraget.no

Kjell Huseby
Redaksjon

Kjell Huseby
Sweco
T: 99 25 80 28
E: huseby.stokke@gmail.com

Jan Erik Nygård
Salg

Jan Erik Nygård
Annonseselger
T: 91 35 24 02
E: nygjan@online.no

ØVRIG REDAKSJON

Bilde - Vidar Holthe

Vidar Holthe

Norges Skogeierforbund

Tidligere utmarksansvarlig i Norges Skogeierforbund. Viltansvarlig i Vestby kommune.

Bilde - Knut Madslien

Knut Madslien

Veterinærinstituttet

Veterinær, seniorforsker, fagansvarlig vilthelse

Bilde - Kristian Berglund

Kristian Norgaard Berglund

Løvenskiold-Vækerø

Viltforvalter

Bilde - Ole Mattis Lien

Ole Mattis Lien

Norges Jeger og Fiskerforbund Hedmark

Fylkessekretær

Bilde - Johan Trygve Solheim

Johan Trygve Solheim

 Norsk Hjortesenter

Daglig leder

Bilde - Torstein Storaas med hund

Torstein Storaas

Høgskolen i Innlandet, Evenstad 

Professor Emeritus

Profilbilde Erling Solberg

Erling Solberg

 Norsk Institutt for Naturforskning, NINA.

Seniorforsker

Daglig leder i Stiftelsen Elgen Dagh Bakka

Dagh Bakka

Daglig leder Stiftelsen Elgen

Seniorprosjektleder vilt og utmark på Skogkurs

Bilde - Bjørn Holmen Skoglund

Bjørn Holmen Skoglund

Norsk Skogmuseum, seksjon for formidling og arrangement.

Formidler, naturfag og kulturhistorie

Bilde - Kari Bjørneraas

Kari Bjørneraas

Viltseksjonen- Miljødirektoratet

STYRET I STIFTELSEN ELGEN

Styreleder i Stiftelsen Elgen Anders Børstad

Anders Børstad
Styreleder

Værdalsbruket AS, disponent

Profilbilde Arne Magnus Hekne

Arne Magnus Hekne
Styremedlem

Innlandet fylkeskommune, viltforvalter

Håvard Skjerstad Andersen

Håvard Skjerstad Andersen
Styremedlem

Markeds- og kommunikasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund

 

Ada Bredalen, varamedlem

Ada Bredalen

Varamedlem 

Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark, økonomi- og administrasjonssekretær

  

HJORTEVILTET DIGITALE MAGASINER

Hjorteviltet