HJORTEVILT SOM RESSURS

Hjorteviltartene representerer i vår tid en betydelig ressurs, og forvaltningen har stor betydning for samfunnet.

Fagtidsskriftet skal bidra til kunnskapsbasert forvaltning av denne ressursen også for fremtiden.  

Redaktør Frank Robert Lund

Om tidsskriftet

Til alle tider har det skrevne ord hatt betydning for formidling og utvikling av kunnskap. Våre forfedre nyttet helleristninger for å sikre at viktig kunnskap ikke skulle gå tapt.

Kunnskapsbasert forvaltning er av stor betydning for å møte fremtiden, og Stiftelsen Elgen ble på denne bakgrunn stiftet i 1991. Stiftelsen er i dag utgiver av tidsskriftet Hjorteviltet. 

Hjorteviltet kommer ut en gang hvert år, og det er i salg og distribusjon til abonnenter første uka i august hvert år.

Våre lesere er grunneiere, jegere, friluftsfolk, naturoppsyn, forskere og viltforvaltningen i alle ledd.

Målet med tidsskriftet er å formidle ny kunnskap om en fremtidsrettet og bærekraftig forvaltning av, og lokal verdiskaping basert på, våre viktige arter av hjortevilt.

Hjorteviltet finner du også på Facebook.

Bli abonnent i dag!

Styret

Johan Trygve Solheim

Styreleder

Håvard Skjerstad Andersen

Styremedlem

Arne Magnus Hekne

Styremedlem

Jo Inge Breisjøberget

Varamedlem

Redaksjonsrådet

Kjell Huseby

Leder, Pensjonist

Erling Johan Solberg

NINA

Knut Madslien

Veterinærinstituttet

Ole Mattis Lien

NJFF

Kristian Norgaard Berglund

Løvenskjold

Torstein Storaas

Høyskolen i Innlandet

Kari Bjørnerås

Miljødirektoratet

Bjørn Holmen Skoglund

Skogmuseet

Dagh Bakka

Skogkurs

Øyvind Juliussen

Skogkurs

Stiftere av Stiftelsen Elgen

 

Ønsker du å bli stifter kan du ta kontakt med oss i dag!

 

Vedtekter stiftelsen elgen