Om tidsskriftet hjorteviltet

Til alle tider har det skrevne ord hatt betydning for formidling og utvikling av kunnskap. Våre forfedre nyttet helleristninger for å sikre at viktig kunnskap ikke skulle gå tapt.

Kunnskapsbasert forvaltning er av stor betydning for å møte fremtiden, og Stiftelsen Elgen ble på denne bakgrunn stiftet i 1991. Stiftelsen er i dag utgiver av tidsskriftet Hjorteviltet. 

Hjorteviltet kommer ut en gang hvert år, og det er i salg og distribusjon til abonnenter første uka i august hvert år.

Våre lesere er grunneiere, jegere, friluftsfolk, naturoppsyn, forskere og viltforvaltningen i alle ledd.

Målet med tidsskriftet er å formidle ny kunnskap om en fremtidsrettet og bærekraftig forvaltning av, og lokal verdiskaping basert på, våre viktige arter av hjortevilt.

 

Bli abonnent i dag!

REDAKTØR

Åsgeir Størdal (bildet) er ny redaktør for Hjorteviltet med virkning fra 1. desember 2023. I desember overlapper han med Frank Robert Lund som har vært vår dyktige redaktør i mange år. Vi er glad for at Frank Robert vil inngå som medlem i redaksjonsrådet i årene fremover, og kan dele av sin kunnskap og erfaring.

Torstein Storås overtar som leder for redaksjonsrådet med virkning fra 1. desember 2023. Han overtar etter Kjell Huseby som har ivaretatt rollen på en fremragende måte gjennom mange år.

Redaksjonsrådet for Hjorteviltet har en viktig funksjon som faglig nettverk og representer en betydelig kompetanse innen et bredt fagfelt.

STYRET

Johan Trygve Solheim

Styreleder

Håvard Skjerstad Andersen

Styremedlem

Arne Magnus Hekne

Styremedlem

Jo Inge Breisjøberget

Styremedlem

REDAKSJONSRÅDET

Torstein Storås

Leder av redaksjonsrådet

Kjartan Sjulstad

Fritzøe Skoger

Erling Johan Solberg

NINA

Knut Madslien

Veterinærinstituttet

Ole Mattis Lien

NJFF

Kristian Norgaard Berglund

Løvenskiold

Kjell Huseby

Pensjonist

Siri Hånes Langen

Miljødirektoratet

Bjørn Holmen Skoglund

Skogmuseet

Dagh Bakka

Veidemenn AS

Øyvind Juliussen

Skogkurs

Gunnar Svalbjørg

Steigen Kommune

Frank Robert Lund

Avtroppende Redaktør

Annonsesalg

Kontakt Jan Erik Nygård, Ulvenvn. 123B, 0665 OSLO. Mobil: 913 52 402

Innskytere i Stiftelsen Elgen

 

Ønsker du å bli innskyter kan du ta kontakt med styreleder!

 

Vedtekter stiftelsen elgen