HJORTEVILT SOM RESSURS

Hjorteviltartene representerer i vår tid en betydelig ressurs, og forvaltningen har stor betydning for samfunnet.

Fagtidsskriftet skal bidra til kunnskapsbasert forvaltning av denne ressursen også for fremtiden.  

Redaktør Frank Robert Lund

Styret

Johan Trygve Solheim

Styreleder

Håvard Skjerstad Andersen

Styremedlem

Arne Magnus Hekne

Styremedlem

Jo Inge Breisjøberget

Varamedlem

Redaksjonsrådet

Kjell Huseby

Leder, Pensjonist

Erling Johan Solberg

NINA

Knut Madslien

Veterinærinstituttet

Ole Mattis Lien

NJFF

Kristian Norgaard Berglund

Løvenskjold

Torstein Storaas

Høyskolen i Innlandet

Kari Bjørnerås

Miljødirektoratet

Bjørn Holmen Skoglund

Skogmuseet

Dagh Bakka

Skogkurs

Øyvind Juliussen

Skogkurs

Stiftere av Stiftelsen Elgen

 

Ønsker du å bli stifter kan du ta kontakt med oss i dag!

 

Vedtekter stiftelsen elgen