Effekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten hos elg

En bacheloroppgave ved Høgskolen i Innlandet viser at det ikke er forskjeller på pH-verdien i slakt fra elger skutt etter henholdsvis løshundsjakt og drivjakt uten hund. Kjøttkvaliteten er dermed uavhengig av jaktmetoden. Spesielle situasjoner under jakten, som stress, skadeskyting og lange fluktdistanser, kan imidlertid bidra til unormal pH-utvikling og nedsatt kvalitet på slaktet.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

I Norge blir over 30 000 elg skutt årlig, og førstehåndsverdien på felte elg er på over 330 millioner kroner. Elgjakt gir dermed stor avkastning til både grunneiere og jegere i form av penger, kjøtt og opplevelser.

Alt kjøtt, inkludert viltkjøtt, kan ha avvikende smak, lukt, mørhet og mikrobiologisk kvalitet. Behandling av viltkjøttet i slakteprosessen og under mørning er en viktig del av det å få den «rette» kvaliteten på kjøttet, og da er spesielt hygiene en viktig faktor (Solheim & Danielsen, 2015). Hygiene og temperatur er viktige faktorer i slakte- og mørningsprosessen. Like viktig er det hvordan dyret har hatt det før avlivning, og tidligere studier av ulike dyrearter viser at stressende behandling av dyret før det avlives ofte vil føre til dårligere kjøttkvalitet. Dette kan måles gjennom blant annet pH i kjøttet.

LES MER OM: Når elghund er best – en vandreutstilling

Under rigor mortis (dødsstivheten) skjer det flere biokjemiske forandringer i muskulaturen, blant annet at energien i muskulaturen (glykogen) omdannes til melkesyre (laktat) og pH-verdien (surhetsgraden) synker. Dette starter ca. 2 til 6 timer etter at døden inntraff, og når et maksimum etter 1 til 2 døgn. Dyr som er utmattede før slakting, vil ha mindre glykogen i muskulaturen, og rigor mortis vil inntre raskere eller utebli helt. Slik kan det normale pH-fallet utebli og vi får kjøtt som defineres som «dark, firm and dry» (DFD) (Jensen et al., 2010). Dette er kjøtt som har høyere pH-verdi, noe som gir bedre vekstvilkår for fordervelsesbakterier, og som gir dårligere holdbarhet for vakuumpakket kjøtt. Den vanlige grensen for DFD-kjøtt settes som regel ved en slutt-pH (det vil si etter at energireservene i muskelen er brukt opp) på 6,2 eller høyere. I internasjonal kjøttindustri brukes også en grense på 5,8, der kjøtt med slutt-pH under dette har god kvalitet og bra holdbarhet (Nesbakken, 2014).

Løshundjakt. Foto: Jon M. Arnemo
Løshundjakt. Foto: Jon M. Arnemo

I dette studiet (Haugen, 2018) har vi målt pH i 41 elgslakt i fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark i høsten 2017. Alle prøvene ble målt i ytrefileten 24 timer etter at dyret ble skutt ved bruk av et portabelt pH apparat (Mettler-Toledo AS, Oslo). Det ble skjært et snitt langs ryggraden for å komme inn i muskelen, for så måle på en enkel måte uten å måtte ødelegge selve kjøttstykket. For å få en representativ verdi, og fordi pH i kjøttet kan være varierende i samme muskel, ble pH beregnet ut fra et gjennomsnitt av tre målinger på hver elg.

Vi ville i hovedsak undersøke om det fantes en forskjell i pH-verdien i kjøttet hos elger skutt etter henholdsvis løshundjakt og drivjakt uten hund. Det ble også gjort analyser vedrørende elgens alder, kjønn, fart før avlivning og elgens oppmerksomhet på jegeren.

LES MER OM: Testing av fallvilt gir økt kunnskap om skrantesjuke

Resultatene viser at det ikke fantes noen statistisk signifikant forskjell i pH-verdiene mellom jaktmetodene løshundjakt og drivjakt; gjennomsnittlig pH-verdi for jaktmetoden løshundjakt var ikke betydelig høyere enn drivjakt med en pH-verdi på 5,69 mot 5,64. Høyeste pH-verdi for løshundjakt var over 6,0 og denne observasjonen bidro til et høyere gjennomsnitt for denne jaktmetoden.

Det fantes heller ikke noen signifikant forskjell i pH-verdiene mellom kjønn, aldersklassene «kalv», «1,5 år» og «eldre» eller uoppmerksomme og oppmerksomme elg. Resultatene viser også at det ikke fantes en sammenheng mellom elgens fart før avlivning og pH-verdier. 37 av de 41 målte elgene hadde pH-verdi under DFD-grensen på pH 5,8.

Laaksonen & Paulsen (2015) skriver at både alder og kjønn har en påvirkning på kjøttets kvalitet, men at den største betydningen ligger i selve jakta og aktivitetene rundt slik som hygiene. Vi fant ingen signifikant forskjell mellom jaktmetodene, men vi registrerte fire tilfeller med pH over 5,8 og de beskrives under.

LES MER OM: Sett elg, sett hjort. Hvorfor ny instruks?

Foto : Marte Bakka Haugen
Foto : Marte Bakka Haugen

Elg 1 – pH-verdi 6,14: Etter en time i los, ble elgen påkjørt av en bil, før den ble loset på i ytterligere en halvtime innen den ble skutt. I et dyr som er skadet og som løper lenge før det blir avlivet, vil ikke pH i kjøttet synke og kjøttet vil til slutt bli DFD-kjøtt (Laaksonen & Paulsen, 2015). Antall skudd og skuddplassering kan også være avgjørende, og i dette tilfellet hadde elgen skuddsår i både lår og vitale organer (lunger/hjerte).

Elg 2 – pH-verdi 5,94: Elgen var tydelig oppmerksom på mennesker og løp med hunden etter seg i 7 kilometer før den ble skutt. Det første skuddet satt i frambeinet og den løp ca. 250 meter før den ble felt med et hodeskudd. I dette tilfellet løp også elgen skadet etter første skuddet, noe som kan være en forklaring på den høye pH-verdien.

Elg 3 – pH-verdi 5,94: Dette var en «normal» jaktsituasjon med løshund, hvor hunden loset på elgen i 20 minutter. I løpet av den perioden forflyttet elgen seg 275 meter. Elgen var uoppmerksom på jegeren som felte elgen i stålos. Den ble felt med ett skudd i hjerte-/lungeregionen og elgen løp ca. 100 meter etter skuddet. pH-verdien i kjøttet var til tross for dette høy, uten at vi vet hvorfor. Det kan skyldes annen stresspåvirkning enn denne jaktsituasjonen.

Elg 4 – pH-verdi 5,86: Elgen ble jaktet på med drivjakt, var oppmerksom på jegeren, og løp kun 200 meter før den ble skutt. Det ble brukt to skudd på dyret, hvorav det første traff hjerte-/lungeregionen, og det andre var i hodet. Den løp 200 meter etter det første skuddet, og det tok 40 minutter fra første skudd til utvomming. Det antas at det andre skuddet var et avlivingsskudd og at dyret dermed var i live da det ble funnet etter 200 meter. Dette er sannsynligvis årsaken til at pH-verdien ikke har sunket (Laaksonen & Paulsen, 2015).

Resultatene indikerer at elgslakt med pH over 5,8 i muskulaturen (DFD-kjøtt), skyldes uheldige omstendigheter under jakten. Human jaktutøvelse med korrekt skuddplassering gir i de fleste tilfeller et slakt med normal pH-utvikling og dermed god kjøttkvalitet, uavhengig av jaktmedtoden.

Referanser

Haugen MB. (2018). Effekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten hos elg (Alces alces). Bacheloroppgave, Høgskolen i Innlandet. https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2569164

Jensen, H. E., Leifsson, P. S., Nielsen, O. L., Agerholm, J. S. & Iburg, T. (2010). Kødkontrol – det patoanatomiske grundlag. Frederiksberg C: Biofolia.

Laaksonen, S. & Paulsen, P. (2015). Hunting hygiene. Nederland: Wageningen Academic Publishers.

Nesbakken, T. (2014). Kjøttkvalitet hos rein. Norsk veterinær tidsskrift. 126: 140-145.

Solheim, J. T., & Danielsen, E. J. (2015). Slaktebehandling og mørning av hjortevilt – viltsmak eller usmak? Hjortevilt. http://www.hjortevilt.no/slaktebehandling-og-morning-av- hjortevilt-viltsmak-eller-usmak/

Mer om samme tema

Är älgen Nordens giraff?

23 juli 2021, 13:30
I Afrika har det visat sig att när mindre växtätare betar hårt på lägre strata av vegetationen så söker...

Forvaltning av «Elgpygmèer» - kan vi snu utviklingen?

31 mai 2021, 10:54
Forfatteren viser her sammenhengen mellom slaktevekt hos elgkalv og fødselstidspunkt/kuas bedekningstidspunkt....

Digital jegerdokumentasjon gjør det enkelt for jegerne

26 april 2021, 11:27
Det er mye som skal være i orden før du drar på jakt. For å gjøre det enklere for jegerne, digitaliserer...

Relaterte artikler

Är älgen Nordens giraff?

23 juli 2021, 13:30
I Afrika har det visat sig att när mindre växtätare betar hårt på lägre strata av vegetationen så söker...

De nyeste interessante doktoravhandlingene

03 august 2020, 00:02
Denne artikkelen oppsummerer en rekke doktoravhandlinger innenfor tema økologi, forvaltning, jakt og...

Ujevn fordeling av ulvens uttak av elg i ulverevir påvirker jaktuttaket lokalt

03 august 2020, 00:02
Selv om ulven forsvarer sitt revir mot artsfrender, fordeler den sin tid ujevnt i reviret. Dette kan...

Vilkår for abonnement og bruk av tjenester for Magasinet Hjorteviltet, i både digitalt og papirformat.  Sist oppdatert: 01.2021

 

  • Innledning

Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt og/eller papirabonnement og annen bruk av tjenester fra Stiftelsen Elgen

  • Produkter og tilgang

Magasinet Hjorteviltet utgis i tre ulike abonnementstyper: digitalt hvor du leser artikler på hjorteviltet.no, analogt hvor du får et trykket magasin sendt i posten og et kombinasjonsabonnent hvor du får både trykt magasin og digital tilgang.

Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto på hjorteviltet.no, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer Stiftelsen Elgens bruk av opplysninger som samles inn. Alle abonnenter må opprette en brukerkonto for å logge inn og lese artikler på hjorteviltet.no, eller for å kunnee gjøre endringer på abonnementet. Brukernavn og passord på din brukerkonto er personlig og skal ikke distribueres til andre. Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din brukerkonto oppdatert og korrekt.

Fra tid til annen vil vi uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt.

  • Bestilling og betaling

Aldersgrensen for å bestille abonnement på papirmagasin eller digitalt abonnement på Hjorteviltet er 18 år.  Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på våre nettsider. Nye priser og produktendringer opplyses om på våre nettsider for nye abonnenter og pr epost til eksisterende abonnenter senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres først gjeldende fra neste abonnementsperiode.

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av magasiner eller tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode og du vil bli fakturert eller trukket fra ditt betalingskort. Fakturautsteder [navn på fakturautsteder]. Dersom du har valgt kortbetaling vil du i rimelig tid før første abonnementsperiode utløper, motta elektronisk varsel om fornyelse av abonnementet og belastning av ditt registrerte betalingskort for ny abonnementsperiode.

Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet frem til 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

  • Varighet og oppsigelse

Ditt abonnement fornyes automatisk. Du fornyes til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket. Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

  • Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Magasinet Hjorteviltet tilhører Stiftelsen Elgen. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med Stiftelsen.

  • Ansvar ved nedetid, tekniske problemer eller problemer med leveranse av papirmagasin

Dersom du skulle få problemer med innlogging eller leveranse av papirmagasiner ber vi deg ta kontakt med kundeservice på epost [epost] eller telefon [telefon] innenfor normal arbeidstid.

 

  • Behandling av personopplysninger

Stiftelsen Elgen er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.

 

  • Brudd på abonnementsvilkårene

Ved brudd på denne disse abonnementsvilkårene forbeholder Stiftelsen Elgen seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.

  • Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Sør-Østerdalen Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Login to your account