Digital jegerdokumentasjon gjør det enkelt for jegerne

Det er mye som skal være i orden før du drar på jakt. For å gjøre det enklere for jegerne, digitaliserer Miljødirektoratet dokumentasjonen man må ha med seg under jakt, felling og fangst. Målet er at alt skal finnes lett tilgjengelig på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Foto : Mostphotos

Digitalt jegeravgiftskort

Jegeravgifta betales på www.jegerregisteret.no logg inn med din ID, og betal med vipps eller kort.  Etter betaling får jegeren tilgang til sitt digitale jegeravgiftskort på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon. Jegeravgiftskortet dokumenterer at jegeravgifta er betalt.

Jegeravgiftskortet dokumenter også om man er registrert lisensjeger for bjørn, jerv eller ulv. Registreringen gjøres elektronisk på nettsiden til Jegerregisteret.

Jaktrettshaver, jaktoppsyn eller andre leser QR-koden på jegeravgiftskortet for å kontrollere jegerdokumentasjonen. Avlesing gjøres med en vanlig QR-kode leser på mobiltelefonen.

Kristian Berglund og Bjønnhjellens Sako etter en vellykket jakt i fjor høst. Kristian har tatt i bruk de digitale løsningene og skryter av tilbudet til jegerne. Foto : Privat
Kristian Berglund og Bjønnhjellens Sako etter en vellykket jakt i fjor høst. Kristian har tatt i bruk de digitale løsningene og skryter av tilbudet til jegerne. Foto : Privat

Skyteprøve for storviltjegere

Det digitale jegeravgiftskortet og appen Min jegerdokumentasjon dokumenterer også årlig skyteprøve for storviltjegere når appen brukes på skytebanen. Jegeren må før oppmøte på skytebanen legge inn sine våpen på Min jegerside og laste ned appen Min jegerdokumentasjon. De våpen som jegeren har registrert vil vises i våpenlista i appen. Etter gjennomføring av obligatoriske skudd eller bestått skyteprøve registrerer jegeren dette i appen og kontrolløren utfører ordinær kontroll av ammunisjon, våpen og skuddserie.

Det er utviklet en egen app for kontrollører, slik at arrangøren enkelt kan kvittere for gjennomførte obligatoriske skudd og bestått skyteprøve til jegerens app.

Appene fungerer selv om det ikke er dekning på skytebanen. Opplysningene blir overført fra jegerens app til Min jegerside når mobilen kommer i dekning.

En detaljert beskrivelse av hvordan appen brukes på skytebanen finnes i veilederen “Slik tar du skyteprøven” på nettsiden til Jegerregisteret.

Dokumenterer antall skudd

Appen dokumenterer og summerer alle obligatoriske skudd som er gjennomført og godkjent på skytebanen. For de som jakter i områder der jaktrettshaver krever mer enn 30 obligatoriske skudd, kan appen brukes som dokumentasjon på antall skudd.

Skudd fra konkurranser teller

Nytt fra i år er at skudd avlagt på terminfestede konkurranser i det kalenderåret jaktåret starter gjelder som obligatoriske skudd til skyteprøven. Skuddene overføres automatisk fra NJFF og DFS når jeger legger inn medlemsnummeret sitt på Min jegerside. Skuddene blir synlige på Min jegerside og i appen når jaktåret starter 1. april.

Jegeravgiftskort på papir

Jegere som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i Kontakt- og reservasjonsregisteret vil fortsatt motta jegeravgiftskort og giro for innbetaling av jegeravgifta i posten. Dokumentasjon av skyteprøve skjer da på vitnemål på baksiden av jegeravgiftskortet med signatur og stempel fra arrangøren.

Veien videre

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 4 stiller krav til hvilken dokumentasjon som må medbringes. Det er denne dokumentasjonen Miljødirektoratet digitaliserer. Vi vil fremover se på muligheten for å digitalisere avtale om godkjent ettersøkshund og kontrollkort for villrein. Vi er også i dialog med Politidirektoratet om muligheten for integrasjon mot Våpenregisteret. Dagens krav er at våpenkortet må medbringes fysisk. Jaktkort og evt. andre krav fra rettighetshavere er ikke en del av prosjektet.

 

Les mer om : Effekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten hos elg

Tonje Stubsjøen Kvaløy

Miljødirektoratet

Utdannet biolog ( cand. scient ) fra NTNU. Hun jobber i viltseksjonen hos Miljødirektoratet innenfor fagområdet jakt, felling og fangst hvor hun også har ansvaret for jegerprøven. Tonje jakter både småvilt og storvilt.

Mer om samme tema

Är älgen Nordens giraff?

23 juli 2021, 13:30
I Afrika har det visat sig att när mindre växtätare betar hårt på lägre strata av vegetationen så söker...

Forvaltning av «Elgpygmèer» - kan vi snu utviklingen?

31 mai 2021, 10:54
Forfatteren viser her sammenhengen mellom slaktevekt hos elgkalv og fødselstidspunkt/kuas bedekningstidspunkt....

Bruk av drone med varmesøkende kamera for å finne rådyrkalver i eng

11 mai 2021, 21:28
Droneteknologien har utviklet seg raskt og er blitt så rimelig at droner er blitt tilgjengelig for alle. -...

Relaterte artikler

Jakt på hjort, rådyr og elg – når uhellet er ute

01 august 2020, 00:05
Der det er mennesker innblandet vil det alltid gjøres feil, og så lenge det er mennesker som jakter vil...

Norges to nasjonale elghundraser

01 april 2020, 15:10
 I Norge kan jakt på storvilt med hund spores mange tusen år tilbake i tid - med hunder av samme type...

Rådyrjakt med hagle – er det greit da?

13 november 2017, 11:13
Hagle er konstruert for skudd mot vilt i fart. Går det bra når de prøver mot rådyr?

Vilkår for abonnement og bruk av tjenester for Magasinet Hjorteviltet, i både digitalt og papirformat.  Sist oppdatert: 01.2021

 

  • Innledning

Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt og/eller papirabonnement og annen bruk av tjenester fra Stiftelsen Elgen

  • Produkter og tilgang

Magasinet Hjorteviltet utgis i tre ulike abonnementstyper: digitalt hvor du leser artikler på hjorteviltet.no, analogt hvor du får et trykket magasin sendt i posten og et kombinasjonsabonnent hvor du får både trykt magasin og digital tilgang.

Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto på hjorteviltet.no, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer Stiftelsen Elgens bruk av opplysninger som samles inn. Alle abonnenter må opprette en brukerkonto for å logge inn og lese artikler på hjorteviltet.no, eller for å kunnee gjøre endringer på abonnementet. Brukernavn og passord på din brukerkonto er personlig og skal ikke distribueres til andre. Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din brukerkonto oppdatert og korrekt.

Fra tid til annen vil vi uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt.

  • Bestilling og betaling

Aldersgrensen for å bestille abonnement på papirmagasin eller digitalt abonnement på Hjorteviltet er 18 år.  Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på våre nettsider. Nye priser og produktendringer opplyses om på våre nettsider for nye abonnenter og pr epost til eksisterende abonnenter senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres først gjeldende fra neste abonnementsperiode.

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av magasiner eller tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode og du vil bli fakturert eller trukket fra ditt betalingskort. Fakturautsteder [navn på fakturautsteder]. Dersom du har valgt kortbetaling vil du i rimelig tid før første abonnementsperiode utløper, motta elektronisk varsel om fornyelse av abonnementet og belastning av ditt registrerte betalingskort for ny abonnementsperiode.

Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet frem til 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

  • Varighet og oppsigelse

Ditt abonnement fornyes automatisk. Du fornyes til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket. Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

  • Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Magasinet Hjorteviltet tilhører Stiftelsen Elgen. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med Stiftelsen.

  • Ansvar ved nedetid, tekniske problemer eller problemer med leveranse av papirmagasin

Dersom du skulle få problemer med innlogging eller leveranse av papirmagasiner ber vi deg ta kontakt med kundeservice på epost [epost] eller telefon [telefon] innenfor normal arbeidstid.

 

  • Behandling av personopplysninger

Stiftelsen Elgen er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.

 

  • Brudd på abonnementsvilkårene

Ved brudd på denne disse abonnementsvilkårene forbeholder Stiftelsen Elgen seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.

  • Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Sør-Østerdalen Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Login to your account