Vi anbefaler bøker!

Vi har sett på bøker som kan være interessante for lesere av Hjorteviltet.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Bilde av tommel opp med natur i bakgrunnen

Råbukken og rådyr. 

Roar Hansen (2019)

Roar er en fremragende naturfotograf.  Han har tidligere mottatt CICs (den internasjonale viltforvaltningsorganisasjonens) litteraturpris.  Vi har ikke sett så mye fra han de siste årene.  Men nå kom han med en fantastisk bok.

Hans mål har vært å komme litt nærmere råbukken eller rådyras hemmeligheter.  300 bilder er med på å dokumentere en oppsummering av møter, undring og utfordringer fra tidlig åttitall og frem til i dag. Her får vi også se ulike særtrekk på rådyr mellom ulike øyer og fastland.  Det er ikke bare en dokumentasjon, men også god fotokunst.

Vi får en gjennomgang fra Ytterøy utmarkslags forvaltning og bukkejakt på sin rådyrstamme etter 30 års jakt. En rapport fra rådyrstammen på Vega i Nordland er også med.

I siste del av boken gir Roar en rekke tips basert på ulike erfaringer fra jegere eller andre for å møte råbukken på hans hjemmebane, enten det er med rifle, lokk eller kamera. Helt til slutt kommer refleksjoner rundt fotografering av rådyr med kunstneriske resultat.

Han henter stoff fra norsk og utenlandsk faglitteratur. Det som gjør boken særlig interessant er at han vever dette sammen med egne iakttagelser og erfaringer. Det både gledelige og oppmuntrende er å se det gjort så mesterlig. Det er sjelden at forfattere av populærbøker går så grundig inn i stoffet og tar leseren helt opp i forskningsfronten.

«Råbukken og rådyr» er blitt en praktbok som gleder mye. Den er levende og godt skrevet. Boken kobler tekst og bilder på en utmerket måte. Forfatteren oppnår dermed å illustrere og levendegjøre stoffet i all sin detaljrikdom på en måte som knapt har vært gjort i tidligere tilsvarende bøker. Den fortjener en vid lesekrets.

Boken har undertittelen: Biologi, Erfaringer, Jakt.  Det er få av oss andre forundt å skaffe seg så mye erfaringer gjennom et langt jegerliv, og å kunne dokumentere de.  Boken er derfor et funn for enhver ihuga bukkejeger.  Man behøver ikke være enig i alt som skrives, men da er boken et godt utgangspunkt for diskusjoner og meningsutvekslinger med likesinnede.  Dette er både en «tea-table» bok til å ligge fremme, og en fagbok for nærmere studier.

Trykket på eget forlag, Trondheim 2019, 240 sider, storformat.

ISBN 978–82–691646–1-9.

Jeg ville si LØP OG KJØP med store bokstaver, men jeg vet ikke hvor lett den er å få tak i.  Jeg fikk kjøpt mitt eksemplar gjennom Sissel Berge som ble oppgitt å skulle sitte med et lite restopplag.  Pris kr 350 inklusive frakt.  Hennes adresse er: Sissel Berge, Ranheimsmoen 15. 7054 Trondheim.

 

Jegere. Fra franske vinmarker til norske elgskoger.

Reidar Andersen og Espen Søilen (2019)

Et kjent radarpar i norsk viltforvaltning har bundet sammen jakten og forholdet til viltet fra Neandertalere og Cro-Magnon mennesket og frem til dagens elgjegere i Gore-tex og med GPS. For å få en så lang tidsepoke til å henge sammen har man valgt grepet å la et vanlig norsk elgjaktlag, som samles i koia hver høst, vekselvis få stille spørsmål og så å få en forelesning om jakt og fangst i de forskjellige tidene.

I spesielt et kapittel savner vi illustrasjoner, og det gjelder de berømte hulemaleriene og jaktene og fangsten til de første europeerne. Her hadde det hjulpet til å gjøre også teksten mer levende.

Med et slikt spenn i tid er det umulig i en kort omtale av boken å komme inn på alle kapitlene.  Undertegnede stoppet opp på side 129: «Jaktlaget applauderte historikerne fortellerglede når han nå omsider har kommet fram til jaktens utvikling i hundreåret fra 1850 til 1950.»  Her får vi en historisk gjennomgang av grunneierrettene før og etter 1899.  Det var tross alt ikke så store materielle endringer, men det har blitt mye symbolpolitikk ut av det. «Jaktloven av 1899. Strid om jaktretten – grunneierrett eller allemannsrett?»  Det er slett ikke slik at det først var ved 1899-loven at jaktretten ble lagt til grunneieren slik mange tror.  Espen Søilen har presentert en tilsvarende historisk gjennomgang i jubileumsboken til NJFFS 125 års jubileum, «Sportsmenn i veideland» .

Det siste kapittelet om jakt og etikk er kanskje det viktigste.  Her stilles spørsmålet: «Hva er jakt», med underavsnittene: Jakten som adspredelse og vei mot lykken.  Hva er jaktens essens? Jaktens etikk., og vi presenteres for utsagnet: «Essensen av sportsjakten er ikke å heve byttet opp på menneskets nivå. Men noe mye mere spirituelt enn det; en bevisst redusering av mennesket som begrenser dets overlegenhet og senker jegeren nærmere byttets nivå.»  Gjorde dette utsagnet deg nysgjerrig?  Les boken.

Jeger er utstyrsmessig en utrolig enkel bok.  Ikke en eneste illustrasjon eller figur, bare tekst; og vi som har så vondt for å lese. Men du verden hvor godt det er å lese.  Språket er klart og flyter godt.  Dokumentasjonene er greie, og viktig: den er for hvert kapittel forsynt med liste over aktuell litteratur for videre lesning.  Jeg sa at boken var utstyrsmessig enkel, den er også i et format som gjør den egnet til å bli med i sekken eller på hytta til lesning i «bu-dager». Boka kan du bla. kjøpe via denne linken

Font, Cappelen Damm. Oslo 2019. 191 s.  ISBN 978 82 – 8169 – 516 – 0.

Er nå pensjonist, men var tidligere mangeårig utmarksansvarlig i Norges Skogeierforbund. Vidar er nå viltansvarlig i Vestby kommune og er medlem i mange råd og utvalg innen offentlig og privat viltforvaltning både nasjonalt og internasjonalt. Vidar var første styreleder i Stiftelsen Elgen.

Mer om samme tema

Bruk av drone med varmesøkende kamera for å finne rådyrkalver i eng

11 mai 2021, 21:28
Droneteknologien har utviklet seg raskt og er blitt så rimelig at droner er blitt tilgjengelig for alle. -...

Digital jegerdokumentasjon gjør det enkelt for jegerne

26 april 2021, 11:27
Det er mye som skal være i orden før du drar på jakt. For å gjøre det enklere for jegerne, digitaliserer...

Fjernet slakteavfall, jaktet smårovvilt og fikk mer hønsefugl

12 mars 2021, 12:33
Slakteavfall og åtsler i skogen gir gode tider for smårovvilt og kråkefugl. Det kan skape trøbbel for...

Relaterte artikler

Skjerpe av hjortevilt til nyttårsaften!

23 desember 2020, 17:06
Skjerpe er en type hurtiglaget spekemat, gjerne med hjortevilt som råvare. Både ordet og metoden kan...

Da forbud mot servering av kjøtt var en realitet

18 desember 2020, 17:01
Etter første verdenskrig ble jakttiden på villrein utvidet med en uke for å skaffe mer kjøtt til befolkningen....

Kari Bjørneraas – ei dame for framtida.

03 august 2020, 00:02
Kari Bjørneraas er utdannet biolog fra NTNU og er en av to i Miljødirektoratet som jobber med hjortevilt...

Vilkår for abonnement og bruk av tjenester for Magasinet Hjorteviltet, i både digitalt og papirformat.  Sist oppdatert: 01.2021

 

  • Innledning

Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt og/eller papirabonnement og annen bruk av tjenester fra Stiftelsen Elgen

  • Produkter og tilgang

Magasinet Hjorteviltet utgis i tre ulike abonnementstyper: digitalt hvor du leser artikler på hjorteviltet.no, analogt hvor du får et trykket magasin sendt i posten og et kombinasjonsabonnent hvor du får både trykt magasin og digital tilgang.

Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto på hjorteviltet.no, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer Stiftelsen Elgens bruk av opplysninger som samles inn. Alle abonnenter må opprette en brukerkonto for å logge inn og lese artikler på hjorteviltet.no, eller for å kunnee gjøre endringer på abonnementet. Brukernavn og passord på din brukerkonto er personlig og skal ikke distribueres til andre. Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din brukerkonto oppdatert og korrekt.

Fra tid til annen vil vi uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt.

  • Bestilling og betaling

Aldersgrensen for å bestille abonnement på papirmagasin eller digitalt abonnement på Hjorteviltet er 18 år.  Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på våre nettsider. Nye priser og produktendringer opplyses om på våre nettsider for nye abonnenter og pr epost til eksisterende abonnenter senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres først gjeldende fra neste abonnementsperiode.

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av magasiner eller tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode og du vil bli fakturert eller trukket fra ditt betalingskort. Fakturautsteder [navn på fakturautsteder]. Dersom du har valgt kortbetaling vil du i rimelig tid før første abonnementsperiode utløper, motta elektronisk varsel om fornyelse av abonnementet og belastning av ditt registrerte betalingskort for ny abonnementsperiode.

Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet frem til 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

  • Varighet og oppsigelse

Ditt abonnement fornyes automatisk. Du fornyes til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket. Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 48 timer før ny abonnementsperiode starter.

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

  • Immaterielle rettigheter

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Magasinet Hjorteviltet tilhører Stiftelsen Elgen. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med Stiftelsen.

  • Ansvar ved nedetid, tekniske problemer eller problemer med leveranse av papirmagasin

Dersom du skulle få problemer med innlogging eller leveranse av papirmagasiner ber vi deg ta kontakt med kundeservice på epost [epost] eller telefon [telefon] innenfor normal arbeidstid.

 

  • Behandling av personopplysninger

Stiftelsen Elgen er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.

 

  • Brudd på abonnementsvilkårene

Ved brudd på denne disse abonnementsvilkårene forbeholder Stiftelsen Elgen seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.

  • Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Sør-Østerdalen Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Login to your account