Hjem Artikler Aktuelt Hjortedyr, flått og Lyme borreliose

Hjortedyr, flått og Lyme borreliose

Hjortedyra får ofte skylden for at den flåttoverførte sykdommen Lyme borreliose hos mennesker har økt de seinere tiårene. Hjortedyra er ikke smittebærere, men de er viktige vertsdyr for voksen flått. Er nettosummen av hjortedyr da negativ eller positiv med tanke på smittefare for mennesker?
ATLE MYSTERUD PROFESSOR, UNIVERSITETET I OSLO, HILDEGUNN VILJUGREIN SENIORFORSKER, VETERINÆRINSTITUTTET, ERLING MEISINGSET FORSKER, NIBIO
HJ+
Utgangspunktet for prosjektet TickDeer over forskningsprogrammet Miljø-2015 (Norges Forskningsråd) var å øke kunnskapen om sammenhengen mellom hjortens trekkmønster og flåttens utbredelse og mengde. Vi endte opp med å analysere alle tilfeller av Lyme borreliose opp mot utviklingen i hjortedyrbestandene (hjort,...
vil du lese denne og andre eksklusive artikler pa nett?

Les Hjorteviltet digitalt for kun Kr 150,-

Abonnenmentet gir deg tilgang til alle +artikler på nett.
Du får i tillegg tilgang til alle digitale utgaver med søkbart arkiv.


Har du spørsmål om ditt abonnent, ta kontakt med kundeservice