Kirsten Winge – med natur på menyen

Kirsten Winge fra Søre Osen i Hedmark er en av Norges mest profilerte villmarkskokker. Hun har tatt for seg flere av skogens viktige viltarter...

Elgjakt som helsekilde

Denne studien handler om elgjakt og dens betydning for elgjegernes selvopplevde helse. Elgjakt som historisk og kulturelt fenomen blir presentert innledningsvis i oppgaven, sammen...

Kjenner du Hjorteviltportalen?

På Hjorteviltportalen finner du bidrag fra og lenker til de mange aktørene som jobber med forvaltning av, jakt på og anvendelse av elg, hjort,...

NYTT OPPLEGG FOR ELGJAKT I ROMEDAL- OG STANGE ALMENNINGER (RASA)

Omlegging av elgjakta. I en tid hvor det har vært en radikal nedgang i lønnsomheten i skogbruket over mange år, har jakta blitt en stadig...

Hu mor begynner å bli lei….

Tidlig morgen. Ku og to kalver beiter smyle i vestvendt li. Mor viser tydelig at hun begynner å bli lei "konfirmantene". Nytt liv skal...

Unngå rådyrlam i forhøsteren

Vidar Holthe, rådgiver i Norges Skogeierforbund skriver i årets utgave av Tidsskriftet Hjorteviltet: Hvert år blir mange rådyrlam kvestet og drept i slåtten. ...

Flått-verter skal undersøkes

Fra skogeier.no: I Førde skal Universitetet i Oslo fange smågnagere og spissmus og finne ut hvilken betydning de har som vert for flått og reservoar...

Innsats mot viltulykker

From Skogeier.no: The forest owners federation took a year ago the initiative to set up a game and traffic safety council. Together with Norway's...

Registrerte færre bjørner i fjor

Det viser en ny rapport som Bioforsk Svanhovd har laget i samarbeid med Rovdata. Av de 137 bjørnene som ble registrert i 2012 var...

Mattilsynet: Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt

Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt viser liten men klar økt helserisiko for utsatte grupper skriver Mattilsynet i en artikkel publisert 28.8-13. Vitenskapskomiteen for mattrygghet...

Sluttrapport for Elgfôringsprosjektet fra Høgskolen i Hedmark

Viktige konklusjoner er: 1) Fôrmangel utpå vinteren førte til vektnedgang, aborter, tap av kalv rundt fødselstidspunkt og gjennom sommeren. 2) Elgkuer som brukte fôringsplasser beholdt i...

Om viltpåkjørsler og bruk av fallvilt

Veimat: Fra den øde Strandbygdvegen, øst for Glomma, til en tallerken på Elgstua i Elverum. Mens den uheldige bilisten kjørte videre med bulk på...

Viltkjøtt og bly

Høsten 2011 publiserte Veterinærinstituttet resultater fra en undersøkelse som viste at kjøttdeig fra elg i enkelte tilfeller kunne inneholde svært høye nivåer av bly....

Frank Robert Lund ny redaktør for tidsskriftet Hjorteviltet!

Frank Robert Lund er daglig leder for Trysil utmarkstjenester og er utdannet skogtekniker fra Evenstad. Gjennom 30 år i Borregaard Skoger har han tilegnet...

Spør deg til en plass

Mangler du venner eller familie som gir deg tilgang til hjorteviltjakt må du gjøre noe selv. Det finnes jaktkurs og gjestejegerplasser, men det er...

Portrett: Jon J. Meli

– Noen av de fineste stunder jeg har, er når det durer i ovnen om morgenen og jeg kan sette meg ned og se...

Vi må få nye jegere ut på jakt

Mange gjennomfører jegerprøven, men uteblir når jakta starter. Denne utfordringen må løses for å sikre rekruttering av nye jegere i årene som kommer. Bare halvparten...

Lærdomen frå Isle Royale

Det er ikkje lett for oss som vil ha enkle svar med to strek under. Kanskje me skal gløyma at naturen naturlegvis skal vera...