Hjem Artikler Hjort Grenseløs hjortevandring

Grenseløs hjortevandring

Antall hjortevilt i Norge øker. Enkelte steder kan dette føre til skader på skog og avlinger i jordbruket. Samtidig utgjør bestandene i dag en viktig kilde til inntekt for grunneiere gjennom salg av kjøtt og jakt. Hvert år blir flere tusen hjort, elg og rådyr påkjørt. Dyra følger nemlig trekkrutene etter beite, selv om de […]

Bedre samarbeid på tvers av administrative grenser må til for at vi i Norge skal kunne forvalte hjortestammen på en bedre måte, sier forsker Erling Meisingset ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Antall hjortevilt i Norge øker. Enkelte steder kan dette føre til skader på skog og avlinger i jordbruket. Samtidig utgjør bestandene i dag en viktig kilde til inntekt for grunneiere gjennom salg av kjøtt og jakt.

Hvert år blir flere tusen hjort, elg og rådyr påkjørt. Dyra følger nemlig trekkrutene etter beite, selv om de må krysse veier. Resultatene fra forskningen viser at hjortens atferd påvirkes lite av veier. Hjorten krysser veier daglig, og veiene er til lite hinder. Les hele artikkelen her.