Hjem Artikler Forvaltning NYTT OPPLEGG FOR ELGJAKT I ROMEDAL- OG STANGE ALMENNINGER (RASA)

NYTT OPPLEGG FOR ELGJAKT I ROMEDAL- OG STANGE ALMENNINGER (RASA)

Omlegging av elgjakta. I en tid hvor det har vært en radikal nedgang i lønnsomheten i skogbruket over mange år, har jakta blitt en stadig viktigere bidragsyter til vårt økonomiske resultat. Utfordringen er å tilfredsstille de lokale jegerinteressene samtidig som allmenningene kunne få et godt økonomisk resultat av jakta. Borregaard Skoger AS innførte for en […]

Romedal og Stange allmenninger er to store bygdeallmenninger på Hedemarken på totalt 370.000 daa. Elgjakta står sterkt i bygdelagene våre – som mange andre steder. Opprinnelig var elgjakta forbeholdt innenbygdsboende, men i de siste årene har det vært en viss oppmyking – selv om lokale jegerinteresser fortsatt står meget sterkt.

Omlegging av elgjakta.

I en tid hvor det har vært en radikal nedgang i lønnsomheten i skogbruket over mange år, har jakta blitt en stadig viktigere bidragsyter til vårt økonomiske resultat. Utfordringen er å tilfredsstille de lokale jegerinteressene samtidig som allmenningene kunne få et godt økonomisk resultat av jakta.
Borregaard Skoger AS innførte for en del år siden en ny profil hvor de delte på opplevelsen ved jakta og kjøttverdien ved at de innførte et nytt JAKTKORT for elg.
Vi har adoptert prinsippet som ligger til grunn for denne måten å tenke på og innført et 2-delt prissystem med et jaktkort for elgjakta som alle må betale og en betydelig lavere kjøttpris enn tidligere.
Konsekvensene og resultatet av denne omleggingen kan du lese mer om i årets utgave av hjorteviltet.