Hjem Artikler Forvaltning Mattilsynet: Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt

Mattilsynet: Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt

Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt viser liten men klar økt helserisiko for utsatte grupper skriver Mattilsynet i en artikkel publisert 28.8-13. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert om konsum av kjøtt fra hjortevilt skutt med blyammunisjon har noen negativ helseeffekt. Konklusjonen er at personer som spiser hjorteviltkjøtt hver måned eller oftere, […]

Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt viser liten men klar økt helserisiko for utsatte grupper skriver Mattilsynet i en artikkel publisert 28.8-13. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert om konsum av kjøtt fra hjortevilt skutt med blyammunisjon har noen negativ helseeffekt. Konklusjonen er at personer som spiser hjorteviltkjøtt hver måned eller oftere, har litt mer bly i blodet enn andre. Dette gir økt helserisiko for utsatte grupper.
Aftenposten nett ved journalist May Britt Brøyn har en artikkel om emnet i dag, den kan leses her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Advarer-mot-bly-i-viltkjott-7293312.html . Mattilsynets artikkel kan leses her: http://www.matportalen.no/uonskedestoffer_i_mat/tema/miljogifter/utsatte_
Rapporten fra vitenskapskommiteen kan lastes ned her: http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2367&Content_6498=6187:2025648::0:6569:1:::0:0