Hjem Artikler Forvaltning Indirekte effekter av hjortedyr på små planteetere

Indirekte effekter av hjortedyr på små planteetere

Nyheter fra prosjektet: Hjortedyr påvirker mus og småfugler. Elgbeiting påvirker musematen. Småpattedyrfangst i Australia Bakgrunnen for prosjektet: I store deler av verden finner man høye hjortedyrtettheter av både introduserte og opprinnelige arter. Disse høye tetthetene kan ha en effekt på andre deler av økosystemet slik som planter og planteetere. Vi ønsker mer spesifikt å undersøke […]

I 2011 hadde Høgskolen i Hedmark en artikkel i Hjorteviltet som het "Elgbeiting påvirker kvaliteten på musematen" skrevet av Simen Pedersen. Dette er en artikkel fra et større prosjekt som har betegnelsen "Indirekte effekter av hjortedyr på små planteetere"

Nyheter fra prosjektet:
Hjortedyr påvirker mus og småfugler.
Elgbeiting påvirker musematen.
Småpattedyrfangst i Australia
Bakgrunnen for prosjektet:
I store deler av verden finner man høye hjortedyrtettheter av både introduserte og opprinnelige arter. Disse høye tetthetene kan ha en effekt på andre deler av økosystemet slik som planter og planteetere. Vi ønsker mer spesifikt å undersøke hvordan høye tettheter av elg og hjort kan påvirke andre mindre planteetere slik som hare, smågnagere og små pungdyr, gjennom ulike delprosjekter. Beiting kan føre til reaksjoner i plantene: Enten begynner de å produsere forsvarsstoffer som smaker vondt, er fordøyelseshemmende og giftige, eller så kan beitingen stimulere til økt vekst av næringsrike skudd. Vi vil undersøke hvordan ulike grader av tidligere elgbeite på bjørk, selje, blåbær og smyle påvirker foringspreferanse hos hare og smågnagere. Dersom vi finner en effekt av beiting på preferanse, kan det tenkes at dette også påvirker antall avkom dyrene får. Vi ønsker derfor å undersøke hvordan elgbeite og elgtetthet påvirker reproduksjon hos smågnagere. I Østerdalen er tettheten av hjortedyr moderat i forhold til andre steder i verden. I Australia har det blitt satt ut hjort, som i noen områder har tettheter på mer enn 50 dyr pr km2. Her skal vi undersøke hvilken effekt disse ekstreme tetthetene har på den naturlige faunaen, gjennom å gjøre levendefangst av smågnagere og pungdyr. Les mer