Hjem Artikler Beiteressursen Om Foring av hjortevilt

Om Foring av hjortevilt

I Hjorteviltet 2014 har Høgskolen i Hedmark en artikkel om "Foring av klauvvilt - en litteraturgjennomgang" Artikkelen er en kortversjon av en større rapport og er skrevet av Torstein Storaas, Jos. M. Miller, Floris M Van Beest, Karoline T Schmidt og Ryan K. Brook.