Hjem Artikler Aktuelt

Aktuelt

Forside til boka Jegere av Reidar Arnesen og Espen Søilen

Bokanmeldelser

Råbukken og rådyr.  Roar Hansen (2019) Roar er en fremragende naturfotograf.  Han har tidligere mottatt CICs (den internasjonale viltforvaltningsorganisasjonens) litteraturpris.  Vi har ikke sett så mye...
Sett dyr-overvåkingen er bærebjelken i norsk hjorteviltforvaltning. Etter instruksendringen i 2018 skal alle elg eller hjort som observeres under jakt rapporteres, uavhengig av om dyret er sett tidligere samme dag. I de fleste større elgjaktkommunene rapporterer jaktlagene nå observasjonsdata etter den nye instruksen. Foto: Thor Harald Ringsby.

Sammendrag av flere doktoravhandlinger – økologi – forvaltning – jakt –...

Moose browsing effects on boreal production forests – implications for ecosystems and human society.  Ph.D. Thesis, NTNU Trondheim, aug 2019. Anders Lorentzen Kolstad (2019) Norsk tittel:...
HJ+
Kari er på feltarbeid i Nord-Trøndelag og peiler etter GPS-merka elg i forbindelse med doktorgraden.

Kari Bjørneraas – ei dame for framtida.

Kari Bjørneraas er utdannet biolog fra NTNU og er en av to i Miljødirektoratet som jobber med hjortevilt på heltid. Hun har avlagt doktorgrad...
HJ+

Ujevn fordeling av ulvens uttak av elg i ulverevir påvirker jaktuttaket...

Selv om ulven aktivt forsvarer sitt revir mot artsfrender, fordeler den sin tid ujevnt mellom ulike deler av reviret. Dette kan føre til et...
Foto. Dag Bjerkestrand

Jakt på hjort, rådyr og elg – når uhellet er ute

Der det er mennesker innblandet vil det alltid gjøres feil, og så lenge det er mennesker som jakter vil det bli skadeskytinger. Men det...
Sett dyr-overvåkingen er bærebjelken i norsk hjorteviltforvaltning. Etter instruksendringen i 2018 skal alle elg eller hjort som observeres under jakt rapporteres, uavhengig av om dyret er sett tidligere samme dag. I de fleste større elgjaktkommunene rapporterer jaktlagene nå observasjonsdata etter den nye instruksen. Foto: Thor Harald Ringsby.

Stadig flere endrer til ny sett elg-instruks

Våren 2018 endret Miljødirektoratet instruksen for registrering av sett dyr-data under elg- og hjortejakta, med virkning fra påfølgende høst. Etter ny instruks skal alle...
Nærmere 3.000 sider med fagstoff om elg, hjort og rådyr er gjort tilgjengelig for naturinteresserte lesere gjennom 30 år. Foto : Kjell Huseby.

Hjorteviltet – Utgave nr. 30.

En ny milepel i Tidsskriftet Hjorteviltets historie er nådd: Årets utgave er den 30. i rekken! Høsten 1990 var det noen karer rundt et kaffebål,...
HJ+
I kulturlandskapet og fjellet oppdages en større andel av elgen og hjorten enn hva som er tilfelle i skogen. Dersom man ikke justerer for ulik oppdagbarhet i kommuner med stor variasjon i landskapstyper, kan sett dyr-indeksene bli upresise som mål på utviklingen i bestandsstørrelse og -struktur. Foto: Thor Harald Ringsby

Alternativ beregning av sett dyr-indekser når oppdagbarheten av dyr varierer mye...

Antallet elg eller hjort vi ser under jakt er hovedsakelig et produkt av jaktinnsatsen, lokal bestandstetthet og oppdagbarheten av dyr i det aktuelle området....
HJ+
Produktive kuer bør spares, også om en har los på de …. Foto : Dagh Bakka

Hvorfor fungerer hjorteviltforvaltningen ikke godt nok i enkelte områder.

Viltet er som kjent eierløst - inntil noen får retten til å felle det. Og viltet beveger seg i terrenget som det vil -...
Ingen har lyst til å kjøre ihjel et trykkende rådyrlam. Foto: Arild Bratvoldengen

Unngå rådyrlam i fôrhøsteren

Rådyrkillinger i åkeren. Snart er det tid for 1. slåtten av gras og hvert år blir et stort antall rådyrkalver drept eller lemlestet av slåmaskiner...
Elgkalvene er mest utsatt for ulvens predasjon. Foto: Laila Fredhjem

Å dele utbyttet med ulven: Jakt- og predasjonstrykk på elg i...

I Skandinavia reguleres elgbestanden hovedsakelig gjennom jakt. I områder med ulv er også predasjon en begrensende faktor som det bør tas hensyn til når...
HJ+

Også elgen blir hva den eter

Nordens elger eter til sammen flere millioner tonn plantemateriale hvert år. Mange steder sliter elgene med å finne nok av den gode maten. Og...
Det er ikke uvanlig å finne fallgevir med pluss 10 tagger i Folldals skogene. Folldal er nå der, eller har passert størrelsen til de store Sarekelgene slik de var på 1980 tallet. Geviret med 12 tagger nederst til venstre er fra en Folldalselg funnet i 2016 og om begge gevirene hadde vært noen lunde like ville poengsummen vært mellom 330 og 335 poeng. Geviret nederst til høyre er fra skogene like ved Sarek nasjonalpark funnet i 1980. Dette er målt til rundt 315 poeng dersom begge gevirene hadde vært like. Geviret med 8 tagger har akkurat en tagg for mye til å kunne bli skutt som liten okse. Hadde den blitt skutt på småoksekvota, noe som av og til skjer, hadde det blitt inndragelse av gevir og bot. Geviret øverst, en 7 tagger, oppfyller akkurat kravet til liten okse. Om det er fire eller flere tagger på den andre siden spiller ingen rolle så lenge den oppfyller kravet til tre tagger på den ene siden. Slik kan en også luke ut litt asymmetri blant gevirene, men først og fremst er dette en regel for å gjøre det litt lettere for jegeren da det av og til er vanskelig å telle tagger på begge sider av geviret når en elg kommer løpende inn på post. Foto: Bjørn Brendbakken

Stang og skovlgevir hos elg

Elgen har utviklet to typer gevir. Den ene typen kalles cervin, eller stanggevir. Denne har få, lange og grove tagger, men ingen skovl. Den...

Effekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten hos elg

En bacheloroppgave ved Høgskolen i Innlandet viser at det ikke er forskjeller på pH-verdien i slakt fra elger skutt etter henholdsvis løshundsjakt og drivjakt...
Elgkalvene er mest utsatt for ulvens predasjon. Foto: Laila Fredhjem

KAMPANJE – 2019 magasinet rett i postkassa for kun 150 kr.

Få den trykte utgaven av Magasinet Hjorteviltet 2019 rett hjem i postkassa for kiun 150 kr inkludert porto.  Vi vet det kan være utfordrende å...
I 1828 jaktet engelskmannen Llewellyn Lloyd bjørn i grensetraktene mellom Norge og Sverige. Han var særlig fornøyd med to hunder han lånte: “Hector var sort, hadde opprettstående ører og krøllet hale, og Pajas, som det var blitt skutt 13 bjørner for, var kullsort med busket hale”. 3)

Norges to nasjonale elghundraser

 I Norge kan jakt på storvilt med hund spores mange tusen år tilbake i tid - med hunder av samme type som dagens norsk elghund, grå...
HJ+
Skandinaviske ulver tar i hovedsak kalver, 1-åringer og eldre kyr. Foto: Johan Månsson

Sett og felt elg i forhold til ulveforekomst i Norge og...

Predasjon fra store rovdyr og jakt er de to viktigste faktorene som styrer dynamikken i mange hjorteviltpopulasjoner verden over. Denne studien viser at forekomst...
HJ+
De eldste og største oksene får jevnt over flest avkom, men små og unge jyplinger kan også gjøre det bra under gitte forhold. Det avgjørende er ikke oksens størrelse og alder i seg selv, men hvor mange større og eldre individer den må konkurrere mot om elgkyrnes gunst. Dette påvirkes i stor grad av hvordan vi former elgbestandens kjønns- og alderssammensetning under jakta (Foto: Elgokse i Folldal, Lisbeth Vedaa).

Elgokser med suksess – bare flaks?

I likhet med mange andre hjortedyr er elgen en polygyn art. Det betyr at enkelte hanndyr kan pare seg med mange hunndyr, mens andre...
2. Elgjakt ved Rognvola i Stor-Elvdal i 1974. Gråhunden Pan sammen med Knut Torp, som var skogsjef for Borregaards skoger. Foto: Tore Fossum / Anno Norsk skogmuseum

Når elghund er best – en vandreutstilling

Det ligger mye arbeid i å få fram gode jakthunder. Og når det er snakk om elgjakt, er elghund best. Nettopp dette er tema...
Vi ønsker så mange testa dyr som mulig, men ikke alle kadaver egner seg like godt til prøvetaking. Materiale til CWD-testing er ferskvare. Er det ikke mulig å få en rimelig fast skje-prøve av hjernen så vurder om du dropper innsending. Er du i tvil, så send! Foto: Johan Trygve Solheim

Testing av fallvilt gir økt kunnskap om skrantesjuke

Det er til nå funnet seks elger og en hjort med atypisk skrantesjuke i Norge. Alle disse var eldre hunndyr, og hele fire var...