Digital tilgang + magasinet rett i postkassa

kr 300,00

Dette +abonnentet gir deg digital tilgang til alle artikler Hjorteviltet har gitt ut i tillegg til ca. 30 nye fagartikler i året. I tillegg får du Magasinet Hjorteviltet portofritt tilsendt. (Utgivelse 1 gang i året)