Parykkhorn utvikles helst hos rådyr

Gevirsyklus hos hjortevilt er et samspill mellom mannlig veksthormon og mannlig kjønnshormon. Ved sjukdommer eller skader i testiklene eller andre hormonproduserende organ, kan det oppstå parykkhorn som følge av forstyrring i hormonbalansen. Hos rådyr opptrer forstyrrelser i gevirutviklingen oftere enn hos de andre artene. Kjøtt fra dyr med parykkhorn kan normalt spises. Normal gevirvekst VeksthormonerFortsett å lese «Parykkhorn utvikles helst hos rådyr»

En stor eller mange små

Det er ikke tettheten av elg, men rådyr som bestemmer ulvens meny. Ved høy tilgang foretrekker ulven å drepe rådyr over den 6-12 ganger større elgen. Valget avgjøres av kostnad-nytte-forholdet forbundet med de to svært ulike byttedyrene. Forfattere: Barbara Zimmermann Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad Professor ved fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi påFortsett å lese «En stor eller mange små»

Publisert iAnnet

Hjorten endrer sammensetningen av planter og insekter på skogbunnen

Hvor mye hjort skal vi ha i våre skoger? Hjortens beiting endrer plantesamfunn; noen planter vinner, mens andre forsvinner. Har dette noe å si ? Påvirker hjorten også andre trofiske nivåer? Våre studier viser at selv biller som ikke direkte er knyttet til hverken hjort eller spesifikke plantearter endrer sin samfunnsstruktur der hjorten beiter. SkrevetFortsett å lese «Hjorten endrer sammensetningen av planter og insekter på skogbunnen»

Unngå rådyrlam i fôrhøsteren

Årlig år blir et stort antall rådyrkalver drept eller lemlestet av slåmaskiner under 1. slåtten. I 2013 skrev Vidar Holthe en artikkel om denne problematikken i Hjorteviltet. Ny forskning er kommet til, og vi har lagt til dette øverst i artikkelen. Oppdatert informasjon om prosjektet beskrevet i artikkelen Som det nevnes i artikkelen har detFortsett å lese «Unngå rådyrlam i fôrhøsteren»

Publisert iAnnet