Å dele utbyttet med ulven: Jakt- og predasjonstrykk på elg i ulverevir i Skandinavia

I Skandinavia reguleres elgbestanden hovedsakelig gjennom jakt. I områder med ulv er også predasjon en begrensende faktor som det bør tas hensyn til når jakttrykket utmåles. Det Skandinaviske ulveforskningsprosjektet SKANDULV har beregnet hvor stor andel av elgbestanden i ulverevir som dør på grunn av predasjon og jakt, og hvordan dette endrer seg med elgtetthet, revirstørrelseFortsett å lese «Å dele utbyttet med ulven: Jakt- og predasjonstrykk på elg i ulverevir i Skandinavia»

Ujevn fordeling av ulvens uttak av elg i ulverevir påvirker jaktuttaket lokalt

Selv om ulven forsvarer sitt revir mot artsfrender, fordeler den sin tid ujevnt i reviret. Dette kan føre til ujevnt predasjonstrykk, som gir utslag i ulikt jaktuttak av elg på høsten. Forfatter: Barbara Zimmermann Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad Professor ved fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi på Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad.  AneFortsett å lese «Ujevn fordeling av ulvens uttak av elg i ulverevir påvirker jaktuttaket lokalt»

De nyeste interessante doktoravhandlingene

Denne artikkelen oppsummerer en rekke doktoravhandlinger innenfor tema økologi, forvaltning, jakt og naturbasert reiseliv. Moose browsing effects on boreal production forests – implications for ecosystems and human society.  Ph.D. Thesis, NTNU Trondheim, aug 2019. Anders Lorentzen Kolstad (2019) Norsk tittel: Effekten av elgbeite i boreale produksjonsskoger – implikasjoner for økosystemer og samfunn.  Arbeidet består avFortsett å lese «De nyeste interessante doktoravhandlingene»

Är älgen Nordens giraff?

vegetationen så söker större växtätare, som giraffer, efter större munsbitar högre upp från marken. Ny forskning i Sverige visar på ett liknande mönster. Den största växtätaren – älgen – verkar drivas mot att äta mer tall i områden där de har en hög konkurrens om fältskiktets bärris från de mindre hjortarterna – rådjur, dovvilt ochFortsett å lese «Är älgen Nordens giraff?»