Annet

Annet


Offentlige ettersøksekvipasjer – holder de mål?

Årlig blir det påkjørt rundt 16 000 hjortevilt i Norge. Dette påfører viltet store lidelser og med det følger et stort ansvar for raskt og effektivt ettersøke, og eventuelt avlive, skadet vilt. Forfatteren setter et kritisk søkelys på det offentlige ettersøksarbeidet…

Les mer

Beskyttet: Ny fallviltapp til Hjorteviltregisteret

Norske kommuner registrerer omtrent 20 000 fallvilthendelser i året i Hjorteviltregisteret. Nå kan kommunene og ettersøkspersonell ta i bruk en ny og bedre fallviltapp for å registrere fallvilthendelsene.  Kommunen skal registrere alle hjortevilt som er påkjørt eller dør av andre årsaker…

Les mer

Rådyrjakt med hagle – er det greit da?

Hagle er konstruert for skudd mot vilt i fart. Går det bra når de prøver mot rådyr? Jegerne slurpa glovarm kokekaffe, og oppsummerte siste drevet. «Bikkja hang etter noen dyr i din retning Fredrik,- men det smalt ikke?» «Nei, jeg…

Les mer

En stor eller mange små

Det er ikke tettheten av elg, men rådyr som bestemmer ulvens meny. Ved høy tilgang foretrekker ulven å drepe rådyr over den 6-12 ganger større elgen. Valget avgjøres av kostnad-nytte-forholdet forbundet med de to svært ulike byttedyrene. Å bytte bytte…

Les mer

Hjorten aukar planterikdommen i blåbærgranskog

Hjortebestandane har i mange område opplevd ein sterk vekst og forvaltinga og forskarar har uttrykt uro over dei økologiske konsekvensane. Våre analyser frå beiteprosjektet på Svanøy tyder på at hjortebeiting totalt sett er positiv for planterikdommen i blåbærfuruskog, men at…

Les mer

Utfodring av älgar kan øka betesskadorna

En hel del tyder på att stödutfodring av älgar för att minska betesskadorna kan få helt motsatt effekt. För att balansera energirikt foder har älgen ett behov av att äta fler kvistar. Bäst är att skapa naturligt foder i landskapet….

Les mer

Fatale møte med gaupe og jeger

Rådyret er eit ynda byttedyr for både gauper og jegerar. Risikoen for å bli drepen av desse to «rovdyra» avhenger av vegetasjon og topografien i landskapet. Dersom risikoen for å bli drepen av gaupe auka, minka risikoen for å bli…

Les mer

Strategier för beskatning av älg med och utan rovdjur

I den praktiska älgförvaltningen är en vanligt förekommande målformulering att man ska sträva efter att förvalta älgpopulationen så att man får en population av ”hög kvalitet”. Vad som är hög kvalitet är till stora delar en värderingsfråga, alltså en subjektiv…

Les mer

Barlindforgiftning av rådyr

Hjortevilt har vært ansett for å tåle giftstoffene i barlind – noe som åpenbart ikke er riktig. Ved Veterinærinstituttet har vi de siste 7-8 årene påvist et titalls forgiftningstilfeller på elg, og i artikkelen rapporteres det for første gang om…

Les mer

Hjortedyr, flått og Lyme borreliose

Hjortedyra får ofte skylden for at den flåttoverførte sykdommen Lyme borreliose hos mennesker har økt de seinere tiårene. Hjortedyra er ikke smittebærere, men de er viktige vertsdyr for voksen flått. Er nettosummen av hjortedyr da negativ eller positiv med tanke…

Les mer

Viktig å overvåke helsetilstanden hos ville dyr!

Kunnskap om helse og sykdommer hos vilt er viktig for å opprettholde sunne viltbestander. Det er også viktig å overvåke smittsomme sykdommer som kan overføres mellom vilt og husdyr, og vilt og mennesker. Helsetilstanden hos vårt hjortevilt følges nøye og…

Les mer

Sett elg, sett hjort. Hvorfor ny instruks?

Fra og med høsten 2018 er instruksen for registrering av sett elg- og sett hjort-data endret. Etter ny instruks skal alle observasjoner av elg eller hjort rapporteres. Den tidligere praksis hvor dobbeltobservasjoner ble strøket, gav en uønsket effekt av jaktlagsstørrelse…

Les mer

Når mørt blir seigt og seigt blir mørt!

I behandlingen av viltkjøtt fra dødt bytte til måltid er temperaturene under oppbevaring og tilberedning avgjørende for mørhet og smak. Samspillet mellom temperatur og spisekvalitet er svært sterkt. Dersom det gjøres feil i viktige faser, kan kjøtt som fra naturens…

Les mer

Granberg Garveri holder stand!

Granberg Garveri trosset garveridøden som herjet landet etter andre verdenskrig og takket være iherdig innsats og pågangsmot hos familien Granberg er virksomheten i dag en viktig arbeidsplass og det eneste garveriet med driftskonsesjon i Norge. Skinn fra sau og tamrein…

Les mer

Når elghund er best – en vandreutstilling

Det ligger mye arbeid i å få fram gode jakthunder. Og når det er snakk om elgjakt, er elghund best. Nettopp dette er tema for en liten vandreutstilling som Norsk skogmuseum i Elverum kan tilby andre institusjoner å vise fram….

Les mer

Stang og skovlgevir hos elg

Elgen har utviklet to typer gevir. Den ene typen kalles cervin, eller stanggevir. Den andre typen, den palmate typen, også kalt skovl- eller fjølgevir har en markant skovl med mange, korte og spinkle tagger. Elgen har utviklet to typer gevir. Den…

Les mer

Hjorteviltet – Utgave nr. 30.

En ny milepel i tidsskriftet Hjorteviltets historie er nådd: Årets utgave er den 30. i rekken! Høsten 1990 var det noen karer rundt et kaffebål, sannsynligvis i Odalen i daværende Hedmark fylke som drodlet litt omkring et eget tidsskrift om…

Les mer

Kari Bjørneraas – ei dame for framtida.

Kari Bjørneraas er utdannet biolog fra NTNU og er en av to i Miljødirektoratet som jobber med hjortevilt på heltid. En grunnleggende interesse for natur Kari forteller at som liten var hennes ønske å bli forfatter. Det ble imidlertid mange…

Les mer

Vi anbefaler bøker!

Vi har sett på bøker som kan være interessante for lesere av Hjorteviltet. Råbukken og rådyr.  Roar Hansen (2019) Roar er en fremragende naturfotograf.  Han har tidligere mottatt CICs (den internasjonale viltforvaltningsorganisasjonens) litteraturpris.  Vi har ikke sett så mye fra…

Les mer

Da forbud mot servering av kjøtt var en realitet

Etter første verdenskrig ble jakttiden på villrein utvidet med en uke for å skaffe mer kjøtt til befolkningen. Serveringssteder over hele landet fikk forbud mot å servere kjøtt på tirsdager og fredager. Rasjonering av matvarer Rasjonering av varer er et…

Les mer

Skjerpe av hjortevilt til nyttårsaften!

Skjerpe er en type hurtiglaget spekemat, gjerne med hjortevilt som råvare. Både ordet og metoden kan følges langt tilbake i tid. Tradisjonene med å lage skjerpe holdes i live særlig i nord-østlige deler av Innlandet. Prosessen tar til sammen bare…

Les mer

Parykkhorn utvikles helst hos rådyr

Gevirsyklus hos hjortevilt er et samspill mellom mannlig veksthormon og mannlig kjønnshormon. Ved sjukdommer eller skader i testiklene eller andre hormonproduserende organ, kan det oppstå parykkhorn som følge av forstyrring i hormonbalansen. Hos rådyr opptrer forstyrrelser i gevirutviklingen oftere enn…

Les mer

En stor eller mange små

Det er ikke tettheten av elg, men rådyr som bestemmer ulvens meny. Ved høy tilgang foretrekker ulven å drepe rådyr over den 6-12 ganger større elgen. Valget avgjøres av kostnad-nytte-forholdet forbundet med de to svært ulike byttedyrene. Forfattere: Barbara Zimmermann…

Les mer

Næringskvalitet som fellesnevner for elg og klatremus

Det har vært vanlig å anta at planteetere i mindre grad enn andre dyr er begrenset av næringstilgang, ettersom det i de fleste tilfeller tilsynelatende finnes nok vegetasjon å beite på. I midlertid har nok nedgangen i elgens kondisjon sør…

Les mer

Unngå rådyrlam i fôrhøsteren

Årlig år blir et stort antall rådyrkalver drept eller lemlestet av slåmaskiner under 1. slåtten. I 2013 skrev Vidar Holthe en artikkel om denne problematikken i Hjorteviltet. Ny forskning er kommet til, og vi har lagt til dette øverst i…

Les mer

Finner du ikke det du leter etter? Bruk søkeskjemaet for å søke på nettstedet.


KONTAKT OSS

post@hjorteviltet.no

Besøksadresse Skogbrukets Kursinstitutt Honnevegen 60 2836 Biri

DAGLIG LEDER
Øyvind Juliussen
400 21 266
oj@skogkurs.no

TIPS OSS

REDAKTØR
Frank Robert Lund
91 36 11 44

WEBREDAKTØR
Øystein Syversen
411 01 114
os@skogkurs.no