Forvaltning

Siste nytt innen forvaltning


Beskyttet: Ny fallviltapp til Hjorteviltregisteret

Norske kommuner registrerer omtrent 20 000 fallvilthendelser i året i Hjorteviltregisteret. Nå kan kommunene og ettersøkspersonell ta i bruk en ny og bedre fallviltapp for å registrere fallvilthendelsene.  Kommunen skal registrere alle hjortevilt som er påkjørt eller dør av andre årsaker…

Les mer

Sett elg, sett hjort. Hvorfor ny instruks?

Fra og med høsten 2018 er instruksen for registrering av sett elg- og sett hjort-data endret. Etter ny instruks skal alle observasjoner av elg eller hjort rapporteres. Den tidligere praksis hvor dobbeltobservasjoner ble strøket, gav en uønsket effekt av jaktlagsstørrelse…

Les mer

Et hardt år for elgene i Sør-Norge

Fjoråret tæret på hjorteviltet i Sør-Norge. Dyra ble stående unormalt lenge på vinterens kvistbeite, og fikk bare et glimt av vår før den historiske tørkesommeren. Høstens elgkalver hadde unormalt lave vekter, og vil nok forbli små dyr livet ut og…

Les mer

Viltforvaltning i Sverige

Her følger en kort gjennomgang, med vekt på forskjeller og likheter, av forvaltningen og jakten etter hjortevilt og villsvin i nabolandet. Naturvårdsverket er den nasjonale viltforvaltnings-myndigheten. De svenske «-verker» har en noe mer selvstendig stilling i forhold til departementer enn…

Les mer

Fjernmåling av elgbeite

Elgens tilbud av vinterbeite har tradisjonelt blitt registrert gjennom feltbaserte metoder. Nå viser «Prosjekt Fjernmålt elgbeite», som nylig er fullført av Høyskolen i Innlandet i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, Norskog og Foran Sverige, at beiteressursene kan registreres mer rasjonelt…

Les mer

Hvor smittsom er skrantesjuken?

Er det bedre å skyte en syk spurv med kanon eller å la den kanskje smitte andre? En dåre (Dagh Bakka) kan spørre mer enn ti vise (Bjørnar Ytrehus) kanskje kan svare. Skrantesjuke (CWD) er en alvorlig og smittsom sykdom…

Les mer

Elgbeitetakseringer i Vestfold og Telemark

Elgbeitetaksering er et verdifullt styringsverktøy som del av en bærekraftig elgforvaltning. Kunnskap om tilstanden til elgens vinterbeite er imidlertid lav mange steder. Med mål om å forbedre kunnskapsgrunnlaget, tok fylkeskommunen i Vestfold og Telemark initiativ til å gjennomføre en regional…

Les mer

Elgokser med suksess – bare flaks?

I likhet med mange andre hjortedyr er elgen en polygyn art. Det betyr at enkelte hanndyr kan pare seg med mange hunndyr, mens andre kanskje ikke får pare seg med noen. Men hvor mye varierer elgoksenes paringssuksess og kalveproduksjon, og…

Les mer

Effekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten hos elg

En bacheloroppgave ved Høgskolen i Innlandet viser at det ikke er forskjeller på pH-verdien i slakt fra elger skutt etter henholdsvis løshundsjakt og drivjakt uten hund. Kjøttkvaliteten er dermed uavhengig av jaktmetoden. Spesielle situasjoner under jakten, som stress, skadeskyting og…

Les mer

Stadig flere endrer til ny sett elg-instruks

Etter ny instruks skal alle observasjoner av elg eller hjort registreres, mens tidligere instruks var å ikke registrere observasjoner av dyr som var sett tidligere samme dag. Forfatter: Erling J. Solberg Seniorforsker, NINA Utdannet i skog- og utmarksforvaltning på Evenstad….

Les mer

GRENSEVILT 2 – forvaltningssamarbeid og effekter av vindkraft

GRENSEVILT 2 er et direkte resultat av det pågående Interreg Sverige-Norge prosjektet GRENSEVILT (2017-2021). I begge land har ny kunnskap og ressursgruppens arbeid ført til et ønske fra forvaltningen, grunneiere og interesseorganisasjoner om en konkretisering av samarbeidet samt økt kunnskapsinnhenting…

Les mer

Parykkhorn utvikles helst hos rådyr

Gevirsyklus hos hjortevilt er et samspill mellom mannlig veksthormon og mannlig kjønnshormon. Ved sjukdommer eller skader i testiklene eller andre hormonproduserende organ, kan det oppstå parykkhorn som følge av forstyrring i hormonbalansen. Hos rådyr opptrer forstyrrelser i gevirutviklingen oftere enn…

Les mer

Forvaltning av «Elgpygmèer» – kan vi snu utviklingen?

Forfatteren viser her sammenhengen mellom slaktevekt hos elgkalv og fødselstidspunkt/kuas bedekningstidspunkt. Lave slaktevekter hos kalv, resulterer i en «pygmèbestand» på lengre sikt. Om arveegenskapene er intakte, kan utviklingen snus ved radikale grep. Det er forfatterens subjektive oppfatning som ligger til…

Les mer

Finner du ikke det du leter etter? Bruk søkeskjemaet for å søke på nettstedet.

KONTAKT OSS

post@hjorteviltet.no

Besøksadresse Skogbrukets Kursinstitutt Honnevegen 60 2836 Biri

DAGLIG LEDER
Øyvind Juliussen
400 21 266
oj@skogkurs.no

TIPS OSS

REDAKTØR
Frank Robert Lund
91 36 11 44

WEBREDAKTØR
Øystein Syversen
411 01 114
os@skogkurs.no