Forskning

Siste nytt innen forskning


Hjortevilt 2022

12.–13. mai, lunsj til lunsj, arranger Skogkurs seminar om hjortevilt – Hjortevilt 2022 – på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Seminaret vil ta for seg aktuelle temaer innen forvaltning og jakt. I tillegg gis gode muligheter til sosialt samvær og spennende…

Les mer

En stor eller mange små

Det er ikke tettheten av elg, men rådyr som bestemmer ulvens meny. Ved høy tilgang foretrekker ulven å drepe rådyr over den 6-12 ganger større elgen. Valget avgjøres av kostnad-nytte-forholdet forbundet med de to svært ulike byttedyrene. Å bytte bytte…

Les mer

Sett elg, sett hjort. Hvorfor ny instruks?

Fra og med høsten 2018 er instruksen for registrering av sett elg- og sett hjort-data endret. Etter ny instruks skal alle observasjoner av elg eller hjort rapporteres. Den tidligere praksis hvor dobbeltobservasjoner ble strøket, gav en uønsket effekt av jaktlagsstørrelse…

Les mer

Næringskvalitet som fellesnevner for elg og klatremus

Det har vært vanlig å anta at planteetere i mindre grad enn andre dyr er begrenset av næringstilgang, ettersom det i de fleste tilfeller tilsynelatende finnes nok vegetasjon å beite på. I midlertid har nok nedgangen i elgens kondisjon sør…

Les mer

Effekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten hos elg

En bacheloroppgave ved Høgskolen i Innlandet viser at det ikke er forskjeller på pH-verdien i slakt fra elger skutt etter henholdsvis løshundsjakt og drivjakt uten hund. Kjøttkvaliteten er dermed uavhengig av jaktmetoden. Spesielle situasjoner under jakten, som stress, skadeskyting og…

Les mer

Unngå rådyrlam i fôrhøsteren

Årlig år blir et stort antall rådyrkalver drept eller lemlestet av slåmaskiner under 1. slåtten. I 2013 skrev Vidar Holthe en artikkel om denne problematikken i Hjorteviltet. Ny forskning er kommet til, og vi har lagt til dette øverst i…

Les mer

Også elgen blir hva den eter

Nordens elger eter til sammen flere millioner tonn plantemateriale hvert år. Mange steder sliter elgene med å finne nok av den gode maten. Og det får konsekvenser for helsa. Norske og svenske forskere har nylig analysert det mest detaljerte datamaterialet…

Les mer

De nyeste interessante doktoravhandlingene

Denne artikkelen oppsummerer en rekke doktoravhandlinger innenfor tema økologi, forvaltning, jakt og naturbasert reiseliv. Moose browsing effects on boreal production forests – implications for ecosystems and human society.  Ph.D. Thesis, NTNU Trondheim, aug 2019. Anders Lorentzen Kolstad (2019) Norsk tittel:…

Les mer

Är älgen Nordens giraff?

vegetationen så söker större växtätare, som giraffer, efter större munsbitar högre upp från marken. Ny forskning i Sverige visar på ett liknande mönster. Den största växtätaren – älgen – verkar drivas mot att äta mer tall i områden där de…

Les mer

Finner du ikke det du leter etter? Bruk søkeskjemaet for å søke på nettstedet.

KONTAKT OSS

post@hjorteviltet.no

Besøksadresse Skogbrukets Kursinstitutt Honnevegen 60 2836 Biri

DAGLIG LEDER
Øyvind Juliussen
400 21 266
oj@skogkurs.no

TIPS OSS

REDAKTØR
Frank Robert Lund
91 36 11 44

WEBREDAKTØR
Øystein Syversen
411 01 114
os@skogkurs.no