Barlindforgiftning av rådyr

Hjortevilt har vært ansett for å tåle giftstoffene i barlind – noe som åpenbart ikke er riktig. Ved Veterinærinstituttet har vi de siste 7-8 årene påvist et titalls forgiftningstilfeller på elg, og i artikkelen rapporteres det for første gang om barlindforgiftning hos rådyr.

Barlindforgiftning hos ville drøvtyggere er påvist

Barlind er en velkjent årsak til forgiftning hos husdyr, mens ville drøvtyggere har vært ansett for å tåle giftstoffene i barlind. Denne oppfattelsen er åpenbart ikke riktig, og bygger høgst sannsynlig på beiteobservasjoner av individer som har gjennomgått tilvenning forut for observasjonsperioden. Dyr som tar små førstegangsdoser av barlind vil trolig utvikle toleranse gjennom utvikling av avgiftningsmekanismer i leveren og/eller vomma, mens dyr som tar en tilstrekkelig stor førstegangsdose kan dø. Det første, beskrevne tilfellet av barlindforgiftning hos viltlevende hjortedyr er et tilfelle på elg i Norge. Elgen ble funnet død ved et boligfelt i Eidsvoll i februar 2008. Siden den gang har vi hatt økt fokus på denne forgiftningen, og i perioden 2009- 14 er det påvist et ti-talls nye tilfeller hos elg på Østlandet.

Les mer om strategier for beskatningen av elg med eller uten ville rovdyr

Rådyr funnet i villahager

I januar/februar 2015 påviste vi for første gang barlindforgiftning hos rådyr. Diagnosen er stilt på i alt fem dyr funnet i villahager i Oslo. Fire ble funnet døde, mens det femte dyret ble funnet flatsides, ute av stand til å røre seg, og ble avlivet. Felles for funnstedene er nærhet til skogen/friområder. Tre av dyrene, to fjorårskje og en voksen rågeit (trolig mordyret), ble funnet døde sammen. De øvrige dyrene var et fjorårskje og en voksen råbukk, og funnstedet for bukken ble inspisert. Området er et borettslag med beliggenhet mot marka. Det ble funnet barlind i mange av hagene, og plantene viste ofte skade etter beiting.

Les mer om rådyrjakt med hagle

Høgest giftinnhold om vinteren

Alle varianter av barlind inneholder svært sterke giftstoffer (taxsiner), og alle deler av planten (nåler, kvister, frø) er giftige, med unntak av selve frøkappen. Giftinnholdet er høgest om vinteren, og giftstoffene er til stede også i tørket (vissent) plantemateriale. Giftvirkningen retter seg først og fremst mot hjertet. Ved akutt forgiftning dør dyret av

En påspist barlindbusk.

hjertelammelse, få timer etter inntak av barlind. De undersøkte rådyrene var i middels til godt hold, og funnene ved obduksjon var forenlig med akutt hjertesvikt. I vominnholdet hos samtlige dyr påviste vi nåler og skudd av barlind.

Utvikler dyrene avgiftningsmekanismer?

I Norge ses spredt forekomst av viltvoksende barlind (Taxus baccata) langs kysten av Sør-Norge opp til Møre og Romsdal, og stedvis også i innlandsstrøk. Enkelte steder finnes det større bestander, og en del av disse har vernestatus. Vi har så langt ikke påvist tilfeller av barlindforgiftning av hjortevilt innafor slike kjerneområder av viltvoksende barlind, på tross av at det registreres store beiteskader. Det kan spekuleres på om hjortedyr som vokser opp i slike områder, gjennom tilvenning i ung alder, har utviklet avgiftningsmekanismer som beskytter mot senere, større opptak av planten.

Populære hageplanter

Ulike hybrider av barlind er svært populære hageplanter over hele landet, og er også mye nyttet som prydplanter ved offentlige bygg, i parker o.l. Barlind regnes for å være lite smakelig for dyrene, og det er typisk at forgiftninger av hjortedyr opptrer om vinteren, når mattilgangen er dårlig og prefererte beiteplanter som blåbærlyng er dekket av snø. Det er grunn til å oppfordre folk til ikke å plante barlind i hager hvor hjortedyrene har lett adkomst om vinteren.

Skudd av barlind funnet i vominnholdet til ett av de forgifta rådyrene.

KONTAKT OSS

post@hjorteviltet.no

Besøksadresse Skogbrukets Kursinstitutt Honnevegen 60 2836 Biri

DAGLIG LEDER
Øyvind Juliussen
400 21 266
oj@skogkurs.no

TIPS OSS

REDAKTØR
Frank Robert Lund
91 36 11 44

WEBREDAKTØR
Øystein Syversen
411 01 114
os@skogkurs.no

Publisert iAnnet