Hjortevilt 2022

12.–13. mai, lunsj til lunsj, arranger Skogkurs seminar om hjortevilt – Hjortevilt 2022 – på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Seminaret vil ta for seg aktuelle temaer innen forvaltning og jakt. I tillegg gis gode muligheter til sosialt samvær og spennende nettverksbygging.

Av årets temaer kan nevnes:
 • Elgpåkjørsler på Nordlandsbanen. 
 • Hjorteviltforvaltning i randsonen av Hardangervidda. 
 • Villsvin, ikke bare et skadedyr. 
 • Hvorfor blir elgen mindre av vekst? 
 • Kvotefri jakt på hjortekalv. 
 • Konfliktløsning i hjorteviltforvaltningen. 
 • Fallviltappen samt tips og triks fra Hjorteviltregisteret. 
 • Hjorteviltforvaltning i Alaska kontra Norge. 
 • Forventninger til ny viltlov. 
 • Arbeidet med ny viltlov, status? 
 • Drone i viltforvaltningen.

Detaljert program vil komme.

Legg inn en kommentar