Digital jegerdokumentasjon gjør det enkelt for jegerne

Det er mye som skal være i orden før du drar på jakt. For å gjøre det enklere for jegerne, digitaliserer Miljødirektoratet dokumentasjonen man må ha med seg under jakt, felling og fangst. Målet er at alt skal finnes lett tilgjengelig på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon.

Digitalt jegeravgiftskort

Jegeravgifta betales på www.jegerregisteret.no logg inn med din ID, og betal med vipps eller kort.  Etter betaling får jegeren tilgang til sitt digitale jegeravgiftskort på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon. Jegeravgiftskortet dokumenterer at jegeravgifta er betalt.

Jegeravgiftskortet dokumenter også om man er registrert lisensjeger for bjørn, jerv eller ulv. Registreringen gjøres elektronisk på nettsiden til Jegerregisteret.

Jaktrettshaver, jaktoppsyn eller andre leser QR-koden på jegeravgiftskortet for å kontrollere jegerdokumentasjonen. Avlesing gjøres med en vanlig QR-kode leser på mobiltelefonen.

Kristian Berglund og Bjønnhjellens Sako etter en vellykket jakt i fjor høst. Kristian har tatt i bruk de digitale løsningene og skryter av tilbudet til jegerne. Foto : Privat
Kristian Berglund og Bjønnhjellens Sako etter en vellykket jakt i fjor høst. Kristian har tatt i bruk de digitale løsningene og skryter av tilbudet til jegerne. Foto : Privat

Skyteprøve for storviltjegere

Det digitale jegeravgiftskortet og appen Min jegerdokumentasjon dokumenterer også årlig skyteprøve for storviltjegere når appen brukes på skytebanen. Jegeren må før oppmøte på skytebanen legge inn sine våpen på Min jegerside og laste ned appen Min jegerdokumentasjon. De våpen som jegeren har registrert vil vises i våpenlista i appen. Etter gjennomføring av obligatoriske skudd eller bestått skyteprøve registrerer jegeren dette i appen og kontrolløren utfører ordinær kontroll av ammunisjon, våpen og skuddserie.

Det er utviklet en egen app for kontrollører, slik at arrangøren enkelt kan kvittere for gjennomførte obligatoriske skudd og bestått skyteprøve til jegerens app.

Appene fungerer selv om det ikke er dekning på skytebanen. Opplysningene blir overført fra jegerens app til Min jegerside når mobilen kommer i dekning.

En detaljert beskrivelse av hvordan appen brukes på skytebanen finnes i veilederen «Slik tar du skyteprøven» på nettsiden til Jegerregisteret.

Dokumenterer antall skudd

Appen dokumenterer og summerer alle obligatoriske skudd som er gjennomført og godkjent på skytebanen. For de som jakter i områder der jaktrettshaver krever mer enn 30 obligatoriske skudd, kan appen brukes som dokumentasjon på antall skudd.

Skudd fra konkurranser teller

Nytt fra i år er at skudd avlagt på terminfestede konkurranser i det kalenderåret jaktåret starter gjelder som obligatoriske skudd til skyteprøven. Skuddene overføres automatisk fra NJFF og DFS når jeger legger inn medlemsnummeret sitt på Min jegerside. Skuddene blir synlige på Min jegerside og i appen når jaktåret starter 1. april.

Jegeravgiftskort på papir

Jegere som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige i Kontakt- og reservasjonsregisteret vil fortsatt motta jegeravgiftskort og giro for innbetaling av jegeravgifta i posten. Dokumentasjon av skyteprøve skjer da på vitnemål på baksiden av jegeravgiftskortet med signatur og stempel fra arrangøren.

Veien videre

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 4 stiller krav til hvilken dokumentasjon som må medbringes. Det er denne dokumentasjonen Miljødirektoratet digitaliserer. Vi vil fremover se på muligheten for å digitalisere avtale om godkjent ettersøkshund og kontrollkort for villrein. Vi er også i dialog med Politidirektoratet om muligheten for integrasjon mot Våpenregisteret. Dagens krav er at våpenkortet må medbringes fysisk. Jaktkort og evt. andre krav fra rettighetshavere er ikke en del av prosjektet.

Les mer om : Effekt av to ulike jaktformer på kjøttkvaliteten hos elg

KONTAKT OSS

post@hjorteviltet.no

Besøksadresse Skogbrukets Kursinstitutt Honnevegen 60 2836 Biri

DAGLIG LEDER
Øyvind Juliussen
400 21 266
oj@skogkurs.no

TIPS OSS

REDAKTØR
Frank Robert Lund
91 36 11 44

WEBREDAKTØR
Øystein Syversen
411 01 114
os@skogkurs.no

Publisert iJakt