Sett elg, sett hjort. Hvorfor ny instruks?

Fra og med høsten 2018 er instruksen for registrering av sett elg- og sett hjort-data endret. Etter ny instruks skal alle observasjoner av elg eller hjort rapporteres. Den tidligere praksis hvor dobbeltobservasjoner ble strøket, gav en uønsket effekt av jaktlagsstørrelse på ‘sett dyr pr. jegerdag’-indeksen. Vi vil her prøve å tydeliggjøre begrunnelsen for endringen. FormåletFortsett å lese «Sett elg, sett hjort. Hvorfor ny instruks?»

Viltforvaltning i Sverige

Her følger en kort gjennomgang, med vekt på forskjeller og likheter, av forvaltningen og jakten etter hjortevilt og villsvin i nabolandet. Naturvårdsverket er den nasjonale viltforvaltnings-myndigheten. De svenske «-verker» har en noe mer selvstendig stilling i forhold til departementer enn her i landet. I tillegg har også Svenska Jägareförbundet en del offentlige myndighetsoppgaver i tilleggFortsett å lese «Viltforvaltning i Sverige»

Fjernmåling av elgbeite

Elgens tilbud av vinterbeite har tradisjonelt blitt registrert gjennom feltbaserte metoder. Nå viser «Prosjekt Fjernmålt elgbeite», som nylig er fullført av Høyskolen i Innlandet i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, Norskog og Foran Sverige, at beiteressursene kan registreres mer rasjonelt basert på fjernanalyse. Dette åpner for en kosteffektiv produksjon av heldekkende kart over elgens beiteressurser.Fortsett å lese «Fjernmåling av elgbeite»

Elgbeitetakseringer i Vestfold og Telemark

Elgbeitetaksering er et verdifullt styringsverktøy som del av en bærekraftig elgforvaltning. Kunnskap om tilstanden til elgens vinterbeite er imidlertid lav mange steder. Med mål om å forbedre kunnskapsgrunnlaget, tok fylkeskommunen i Vestfold og Telemark initiativ til å gjennomføre en regional elgbeitetaksering våren 2019. Faun Naturforvaltning fikk ansvar for gjennomføringen av prosjektet. Her gir vi etFortsett å lese «Elgbeitetakseringer i Vestfold og Telemark»

Elgokser med suksess – bare flaks?

I likhet med mange andre hjortedyr er elgen en polygyn art. Det betyr at enkelte hanndyr kan pare seg med mange hunndyr, mens andre kanskje ikke får pare seg med noen. Men hvor mye varierer elgoksenes paringssuksess og kalveproduksjon, og hva skaper denne variasjonen? En vanlig antagelse er at oksenes alder, vekt og gevirstørrelse erFortsett å lese «Elgokser med suksess – bare flaks?»