Velkommen til Hjorteviltet

Tidsskriftet som formidler ny kunnskap om fremtidsrettet forvaltning av og verdiskaping basert på hjorteviltressursene.

Betal ditt abonnement

VÅRE ANNONSØRER 2023

NYE ANNONSØRER FRA MEDIO JULI 2024

hjortesenteret svanøy hjort

 

Hjorteviltportalen er en viktig samarbeidspartner som formidler nyheter om hjortevilt og hjorteviltforvaltning

 

Artikler som har stått på trykk i tidsskriftet Hjorteviltet publiseres på Hjorteviltportalen

 

Tidligere utgaver av tidsskriftet Hjorteviltet (2000 – 2022) finner du her.

 

Utgaver av tidsskriftet Elgen (1991 – 1999) finner du her.