Redaksjonen 2015 -16

 

Redaksjonsrådet har følgende sammensetning for 2016-utgaven av Tidsskriftet Hjorteviltet:

Redaksjonsrådsleder er Kjell Huseby, Sweco

Redaktør er Frank Robert Lund, Trysil Utmarkstjenester

 

 

Forøvrig består redaksjonen av følgende medlemmer: Vidar Holthe, Norges Skogeierforbund, Knut Madslien, vetrinærinstituttet, Kristian Berglund, Løvenskiold
Ole Mattis Lien, NJFF- Hedmark, Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter, Torstein Storaas, Høgskolen i Hedmark, Erling Solberg, NINA, Kari Bjørneraas DN og Bjørn E. Skaug, Norsk Skogmuseum.