Nytt medlem av redaksjonsrådet

 

Kristian Norgaard Berglund er viltforvalter hos Løvenskiold-Vækerø.Jobben innebærer ansvaret for jakten og viltforvaltningen på Carl Otto Løvenskiold sin eiendom i Nordmarka på 430 000 daa.

Tidligere arbeidserfaring er som arrangør av jakt og jaktreiser over store deler av verden.

Er utdannet ved Universitetet for miljø og biovitenskap, UMB, (tidligere Norges Landbrukshøgskole), innen viltforvaltning og

utmarksbasert næringsutvikling. Har også studert i viltbiologi og administrasjon av større utmarkseiendommer ved

Universitetet i Aberdeen, Skottland. Har gått på Öster-Malma i Sverige innen profesjonell ledelse og organisering, administrasjon av alle typer jakt og viltressurser.

Har også et kurs på College of African Wildlife Management, Tanzania, nasjonalpark- og naturforvaltning. Er kvalifisert som profesjonell jeger i Sør Afrika. Velkommen!