ET FAGTIDSSKRIFT OM ELG, HJORT OG RÅDYR

Hjorteviltet er et fagtidsskrift om elg, hjort og rådyr. Hjorteviltet tilbyr godt og nyttig lesestoff for jegere, rettighetshavere, naturinteresserte og forvaltere. Lesere er jegere, friluftsfolk, rettighetshavere, naturoppsyn, forskere og viltforvaltningen i alle ledd. Målet med tidsskriftet er å  bidra med ny kunnskap for en tidsriktig forvaltning av vårt økonomisk viktigste vilt.

Tips oss om aktuelt stoff til Hjorteviltet og kom gjerne med både ris og ros. Kanskje har du et flott bilde som du vil dele med oss ?

Frank Robert Lund - Redaktør Hjorteviltet
Redaktør

Frank Robert Lund
Trysilvassdragets Skogeierlag
T: 91 36 11 44
E: frank@trysilvassdraget.no

KONTAKT

Frank Robert Lund - Redaktør Hjorteviltet
Redaktør

Frank Robert Lund
Trysilvassdragets Skogeierlag
T: 91 36 11 44
E: frank@trysilvassdraget.no

Kjell Huseby
Redaksjon

Kjell Huseby
Sweco
T: 99 25 80 28
E: huseby.stokke@gmail.com

Salg

Jan Erik Nygård
Annonseselger
T: 91 35 24 02
E: nygjan@online.no

Stiftelsen Elgen

Skogbrukets Kursinstitutt

Honneveien 60, N-2836 Biri

elgen@skogkurs.no

Tlf: 90888200

REDAKSJONSRÅDET

Redaksjonsrådsleder er Kjell Huseby, Sweco
Redaktør er Frank Robert Lund, Trysilvassdragets Skogeierlag

ØVRIG REDAKSJON

Bilde - Vidar Holthe

Vidar Holthe
Norges Skogeierforbund

Bilde - Knut Madslien

Knut Madslien
Vetrinærinstituttet

Bilde - Kristian Berglund

Kristian Berglund
Løvenskiold

Bilde - Ole Mattis Lien

Ole Mattis Lien
NJFF- Hedmark

Bilde - Johan Trygve Solheim

Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter

Bilde - Torstein Storaas med hund

Torstein Storaas
Høgskolen i Hedmark

Daglig leder i Stiftelsen Elgen, Dagh Bakka

Dagh Bakka
Daglig leder, Stiftelsen Elgen

Bilde - Bjørn Holmen Skoglund

Bjørn Holmen Skoglund
Norsk Skogmuseum

HJORTEVILTET GIS UT AV STIFTELSEN ELGEN

HJORTEVILTET DIGITALE MAGASINER

Hjorteviltet-2015

ABONNER PÅ HJORTEVILTET

Som abonnent får du årets blad og digital tilgang.
For kun kr 200,-  + porto

ABONNER