ET FAGTIDSSKRIFT OM ELG, HJORT OG RÅDYR

Hjorteviltet er et fagtidsskrift om elg, hjort og rådyr. Hjorteviltet tilbyr godt og nyttig lesestoff for jegere, rettighetshavere, naturinteresserte og forvaltere. Lesere er jegere, friluftsfolk, rettighetshavere, naturoppsyn, forskere og viltforvaltningen i alle ledd. Målet med tidsskriftet er å  bidra med ny kunnskap for en tidsriktig forvaltning av vårt økonomisk viktigste vilt.

Tips oss om aktuelt stoff til Hjorteviltet og kom gjerne med både ris og ros. Kanskje har du et flott bilde som du vil dele med oss ?

Redaktør

Frank Robert Lund
Trysilvassdragets Skogeierlag
T: 91 36 11 44
E: frank@trysilvassdraget.no

KONTAKT

Redaktør

Frank Robert Lund
Trysilvassdragets Skogeierlag
T: 91 36 11 44
E: frank@trysilvassdraget.no

Redaksjon

Kjell Huseby
Sweco
T: 99 25 80 28
E: huseby.stokke@gmail.com

Salg

Jan Erik Nygård
Annonseselger
T: 91 35 24 02
E: nygjan@online.no

Stiftelsen Elgen

Solørvegen 151
2407 Elverum
elgen@skogmus.no

REDAKSJONSRÅDET

Redaksjonsrådsleder er Kjell Huseby, Sweco
Redaktør er Frank Robert Lund, Trysilvassdragets Skogeierlag

ØVRIG REDAKSJON

Vidar Holthe
Norges Skogeierforbund

Knut Madslien
Vetrinærinstituttet

Kristian Berglund
Løvenskiold

Ole Mattis Lien
NJFF- Hedmark

Johan Trygve Solheim
Norsk Hjortesenter

Torstein Storaas
Høgskolen i Hedmark

HJORTEVILTET GIS UT AV STIFTELSEN ELGEN

HJORTEVILTET DIGITALE MAGASINER

ABONNER PÅ HJORTEVILTET

Som abonnent får du årets blad, digital tilgang og en Hjorteviltet-caps

For kun kr 200,-  + porto ABONNER