Hjem Artikler Rovdyr og hjortevilt Lærdomen frå Isle Royale

Lærdomen frå Isle Royale

Det er ikkje lett for oss som vil ha enkle svar med to strek under. Kanskje me skal gløyma at naturen naturlegvis skal vera på ein bestemt naturleg tilstand? Kanskje det er like naturleg at me freistar forvalta naturen til fordel for elg, fugl og folk flest? Av og til vil det gå heilt annleis, […]

Endring, kompleksitet og tilfeldigheiter var Rolf Peterson sine stikkord etter 50 års studie av ulv og elg på Isle Royale i Lake Superior. Han fann ingen balanse i naturen, ein 5-årsperiode var ulik den neste og det er umogeleg å seia med stor visse kva som kjem til å skje i framtida.

Det er ikkje lett for oss som vil ha enkle svar med to strek under. Kanskje me skal gløyma at naturen naturlegvis skal vera på ein bestemt naturleg tilstand? Kanskje det er like naturleg at me freistar forvalta naturen til fordel for elg, fugl og folk flest? Av og til vil det gå heilt annleis, då er det berre å ta omsyn til det, og endra forvaltningstiltaka.