Forvaltning

Sluttrapport for Elgfôringsprosjektet fra Høgskolen i Hedmark

Viktige konklusjoner er: 1) Fôrmangel utpå vinteren førte til vektnedgang, aborter, tap av kalv rundt fødselstidspunkt og gjennom sommeren. 2) Elgkuer som brukte fôringsplasser beholdt i...

Om viltpåkjørsler og bruk av fallvilt

Veimat: Fra den øde Strandbygdvegen, øst for Glomma, til en tallerken på Elgstua i Elverum. Mens den uheldige bilisten kjørte videre med bulk på...

Viltkjøtt og bly

Høsten 2011 publiserte Veterinærinstituttet resultater fra en undersøkelse som viste at kjøttdeig fra elg i enkelte tilfeller kunne inneholde svært høye nivåer av bly....

Frank Robert Lund ny redaktør for tidsskriftet Hjorteviltet!

Frank Robert Lund er daglig leder for Trysil utmarkstjenester og er utdannet skogtekniker fra Evenstad. Gjennom 30 år i Borregaard Skoger har han tilegnet...

Spør deg til en plass

Mangler du venner eller familie som gir deg tilgang til hjorteviltjakt må du gjøre noe selv. Det finnes jaktkurs og gjestejegerplasser, men det er...

Vi må få nye jegere ut på jakt

Mange gjennomfører jegerprøven, men uteblir når jakta starter. Denne utfordringen må løses for å sikre rekruttering av nye jegere i årene som kommer. Bare halvparten...