Hjem Artikler Forvaltning Nytt medlem av redakajonsrådet er Knut Madslien, Vetrinærinstituttet

Nytt medlem av redakajonsrådet er Knut Madslien, Vetrinærinstituttet

Knut Madslien er Veterinær/forsker og fagansvarlig vilthelse (rovdyr). Kompetanse på viltsykdommer og medikamentell immobilisering av ville dyr, samt tilleggsutdannelse innen økologi, zoologi og kjemi. Prosjektleder for overvåkningsprogrammene for E.multilocularis hos rødrev og trikiner/virus hos villsvin. Tidligere arbeidserfaring som distrikstveterinær i Sverige i 1,5 år og forsker ved Seksjon for vilthelse i perioden 2006-2010. Er/har vært aktiv innen forskningsprosjekter på ville drøvtyggere, brunbjørn, fjellrev, rødrev, villfugl og smågnagere. Velkommen inn i redaksjonsrådet!