Hjem Artikler Forvaltning Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

  Forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) gir kommunene mulighet til å være en synlig og aktiv aktør i forvaltningen av elg, hjort og rådyr i sitt område. De har en viktig rolle i samfunnsdialogen, eksempelvis gjennom utarbeidelse av kommunale mål. Statlige villreinnemnder ivaretar den offentlige delen av villreinforvaltningen, og jobber for ivaretagelse av arten […]

I januar 2016 trådde den nye hjorteviltforskriften i kraft. Nytt er blant annet at villreinen er skilt ut i eget kapittel, bedre harmonisering av frister, nye regler for innmelding av vald og bestandsområde, og strengere krav til rapportering fra jakta. Skriver Kari Bjørneraas og Erik Lund, Miljødirektoratet i årets utgave av Hjorteviltet.

 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) gir kommunene mulighet til å være en synlig og aktiv aktør i forvaltningen av elg, hjort og rådyr i sitt område. De har en viktig rolle i samfunnsdialogen, eksempelvis gjennom utarbeidelse av kommunale mål. Statlige villreinnemnder ivaretar den offentlige delen av villreinforvaltningen, og jobber for ivaretagelse av arten og dens leveområder. Jaktrettshaverne har ansvaret for organisering og tilrettelegging av jaktutøvelsen. De har også et betydelig ansvar for bestandsplanleggingen gjennom utarbeidelse og gjennomføring av avskytingsplaner, og ikke minst koordinering med tilgrensende vald.

Du kan lese forskriften på miljødirektoratets side.