Hjem Artikler Forvaltning

Forvaltning

Artikkelforfatteren med felt rådyr. Foto Tore Andestad

Rådyrjakt med hagle – er det greit da?

Jegerne slurpa glovarm kokekaffe, og oppsummerte siste drevet. «Bikkja hang etter noen dyr i din retning Fredrik,- men det smalt ikke?» «Nei, jeg er ikke...

Hind 359: En hjort med sans for vann og farlige veier

«Øiøiøiøiøi - ropte kameraten min. Og da så jeg dem: to hjorter på vei ned en skråning i retning veien! Som en refleks tråkket...
hjoretviltet - elg

Hjorteviltet 2017 – ennå noen eksemplarer igjen!

For 27. år på på rad har Stiftelsen Elgen gleden av å fortelle at fagtidsskriftet Hjorteviltet er klart.

Med viltkjøtt fra utlandet i bagasjen

  Hvert år er det mange norske jegere som drar ut av landet for å jakte. For mange handler det om trofejakt eller å jakte...
HJ+

Dugnad for hjortedyrene

Hjortedyrene våre er en skjør del av naturarven som skal overlates til kommende generasjoner. Enten du er skogeier, naturforvalter eller jeger så er akkurat din kunnskap en viktig forutsetning for sunne og livskraftige bestander av hjortevilt i fremtiden. Tar du din del av ansvaret?

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

  Forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) gir kommunene mulighet til å være en synlig og aktiv aktør i forvaltningen av elg, hjort og rådyr...

Hjorteviltet 2016

Hjorteviltet 2016 inneholder 29 artikler fra et bredt spekter i hjorteviltforvaltninga. Du finner en grundig gjennomgang av hjorteviltforskriftene som trådde i kraft 1.1 -...

Nytt medlem av redaksjonsrådet

Kristian Norgaard Berglund er viltforvalter hos Løvenskiold-Vækerø.Jobben innebærer ansvaret for jakten og viltforvaltningen på Carl Otto Løvenskiold sin eiendom i Nordmarka på 430 000...

Grenseløs hjortevandring

Antall hjortevilt i Norge øker. Enkelte steder kan dette føre til skader på skog og avlinger i jordbruket. Samtidig utgjør bestandene i dag en...

Betydningen av jaktseleksjon for hjorteviltet

Begrepsforvirring om jaktseleksjon I faglitteraturen har man ofte satt likhetstegn mellom jaktseleksjon og det som kalles «retningsbestemt seleksjon». Hvis alle hanndyr med over gjennomsnittlig størrelse...

Mer om bly i viltkjøtt

kronikken kan leses i sin helhet her: http://www.forskning.no/artikler/2014/februar/381769

Store områder tomme for elg

Akershus: Elgjegerne har i høst sett mye rovdyr og lite elg, og store områder inn mot svenskegrensen er omtrent tomme for elg. Til gjengjeld...

Indirekte effekter av hjortedyr på små planteetere

Nyheter fra prosjektet: Hjortedyr påvirker mus og småfugler. Elgbeiting påvirker musematen. Småpattedyrfangst i Australia Bakgrunnen for prosjektet: I store deler av verden finner man høye hjortedyrtettheter...

Kirsten Winge – med natur på menyen

Kirsten Winge fra Søre Osen i Hedmark er en av Norges mest profilerte villmarkskokker. Hun har tatt for seg flere av skogens viktige viltarter...

Elgjakt som helsekilde

Denne studien handler om elgjakt og dens betydning for elgjegernes selvopplevde helse. Elgjakt som historisk og kulturelt fenomen blir presentert innledningsvis i oppgaven, sammen...