Hovedbilde

foto: Bjørn E. Skaug

Elgjakt som helsekilde

Ny mastergrad studie fra Høgskolen i Hedmark: En studie av elgjaktas betydning som helsekilde for et utvalg av elgjegere fra trysil. Forfatter er Arne Storløpa Sneli.

 

 

  Denne studien handler om elgjakt og dens betydning for elgjegernes selvopplevde helse. Elgjakt som historisk og kulturelt fenomen blir presentert innledningsvis i oppgaven, sammen med helseteorier og påvirkningsfaktorer for folkehelsa. Studien har benyttet en kvalitativ metode hvor 8 elgjegere i Trysil har blitt intervjuet for å avdekke elgjaktas betydning som helsekilde for jegerne. Grounded theory er benyttet som metodisk rammeverktøy. Innsamlet data er blitt analysert i lys av folkehelseteori og hvilke faktorer som påvirker en befolknings helse. Elgjakt - sosialt og nyttig er hovedkonklusjonen som fremkommer av studien. Studien indikerer dermed at elgjakt er av helsemessig positiv betydning for elgjegerne. I en sosial sammenheng dreier elgjakta seg om hvilken betydning den har for den enkelte jeger i form av samhandling, sosialisering, selvhevdelse og identitet. Det fremkommer av studien at elgjakta er å karakterisere både som en "sosial katalysator" og et "sosialt sveiseapparat" i dannelsen av mellommenneskelige forhold på landsbygda. I et nytteaspekt er det elgjakta som fysisk aktivitetsarena, som bidrag til jegernes fysiske og psykiske helse gjennom rekreasjon, som tillegges mest oppmerksomhet. Det fremkommer imidlertid interessante funn, av både fysisk og psykisk karakter, som indikerer at elgjakta er å betegne som betydningsfull i en folkehelsesammenheng. Studien fremhever imidlertid elementer ved elgjakta som både kan sies å være av positiv og negativ karakter for jegernes helse. Alle resultater blir drøftet og analysert opp mot folkehelseteori. Les mer her:

 

Siste publiserte saker:

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2017 er i salg!

For 27. år på på rad har Stiftelsen Elgen gleden av å fortelle at fagtidsskriftet Hjorteviltet er klart. Redaktør er Frank Robert Lund. Her får du mer en 25 gode fagartikler om vårt skogslevende hjortevilt. Bestilling kan du gjøre på denne siden.   

Sekundærsak 1

Dugnad for hjortedyrene.

Av Gaute Nøkleholm, styreleder i Stiftelsen Elgen

Hjortedyrene våre er en skjør del av naturarven som skal overlates til kommende generasjoner. Enten du er skogeier, naturforvalter eller jeger så er akkurat din kunnskap en viktig forutsetning for sunne og livskraftige bestander av hjortevilt i fremtiden. Tar du din del av ansvaret?

Sekundærsak 1

Forskrift om forvaltning av hjortervilt

I januar 2016 trådde den nye hjorteviltforskriften i kraft. Nytt er blant annet at villreinen er skilt ut i eget kapittel, bedre harmonisering av frister, nye regler for innmelding av vald og bestandsområde, og strengere krav til rapportering fra jakta. Skriver Kari Bjørneraas og Erik Lund, Miljødirektoratet i årets utgave av Hjorteviltet.    

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2016

Et fagblad spekket med relevante og gode artikler om hjorteviltets forvaltning, jakt og økologi.

Ennå noen eksemplarer på lager! Bestillingsknapp øverst til høyre på denne siden. 

Bestill hjorteviltet

forside siste utgave av hjorteviltet

Som abonnent får du i tillegg til årets utgave en gratis Hjorteviltet-caps (verdi kr. 80,-).

Andre medier

Tips oss

Tips oss direkte:

E-post: Frank Robert Lund»

Telefon: 913 61 144

Kontakt

Redaktør: Frank Robert Lund

Redaksjon
Kjell Huseby

Telefon: 99 25 80 28

E-post:
Kjell Huseby

Hjorteviltet utgis av stiftelsen Elgen

Finn oss i kart

Lukk kart