Hovedbilde

Elgen venter i bakgrunnen mens Knut klargjør fôret. Foto: K. E. Moseid.

Sluttrapport for Elgfôringsprosjektet fra Høgskolen i Hedmark

Rapporten er forfattet av Jos M. Miller, Torstein Storaas, Floris M. Van Beest og Gudbrand Lien. Prosjektet har undersøkt hvordan vilttiltak som foring virker på elgens økologi og grunneiers økonomi.

Viktige konklusjoner er:
1) Fôrmangel utpå vinteren førte til vektnedgang, aborter, tap av kalv rundt fødselstidspunkt og gjennom sommeren.
2) Elgkuer som brukte fôringsplasser beholdt i stor grad vektene og foster og kalver overlevde.
3) Hver elgku som brukte fôringsplasser produserte inn i populasjonen dobbelt så mye som de som ikke brukte fôringsplasser.
4) I Stor-Elvdal i Hedmark kommer rundt 60 % av fôret i vinterbeitesesongen (tida elgene oppholdt seg i vinterbeiteområdene)
fra utkjørt silo, i Telemark har fôringa økt lineært år for år til rundt 28 % av vinterfôrbehovet.
5) Uten fôring må elgbestanden i Stor-Elvdal reduseres til 40 % og i Telemark til 72 % av dagens bestand og hver ku vil produsere halvparten av det fôringskuene gjør, slik at avkastningen ville gå ned til henholdsvis 23 og 54 % av
dagens, med omtrent samme skogskadene i vinterområdene.
6) Ut fra modellen er fôring av elg robust og uvanlig lønnsomt.

Resten av rapporten finner du her

Siste publiserte saker:

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2017 er i salg!

For 27. år på på rad har Stiftelsen Elgen gleden av å fortelle at fagtidsskriftet Hjorteviltet er klart. Redaktør er Frank Robert Lund. Her får du mer en 25 gode fagartikler om vårt skogslevende hjortevilt. Bestilling kan du gjøre på denne siden.   

Sekundærsak 1

Dugnad for hjortedyrene.

Av Gaute Nøkleholm, styreleder i Stiftelsen Elgen

Hjortedyrene våre er en skjør del av naturarven som skal overlates til kommende generasjoner. Enten du er skogeier, naturforvalter eller jeger så er akkurat din kunnskap en viktig forutsetning for sunne og livskraftige bestander av hjortevilt i fremtiden. Tar du din del av ansvaret?

Sekundærsak 1

Forskrift om forvaltning av hjortervilt

I januar 2016 trådde den nye hjorteviltforskriften i kraft. Nytt er blant annet at villreinen er skilt ut i eget kapittel, bedre harmonisering av frister, nye regler for innmelding av vald og bestandsområde, og strengere krav til rapportering fra jakta. Skriver Kari Bjørneraas og Erik Lund, Miljødirektoratet i årets utgave av Hjorteviltet.    

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2016

Et fagblad spekket med relevante og gode artikler om hjorteviltets forvaltning, jakt og økologi.

Ennå noen eksemplarer på lager! Bestillingsknapp øverst til høyre på denne siden. 

Bestill hjorteviltet

forside siste utgave av hjorteviltet

Som abonnent får du i tillegg til årets utgave en gratis Hjorteviltet-caps (verdi kr. 80,-).

Andre medier

Tips oss

Tips oss direkte:

E-post: Frank Robert Lund»

Telefon: 913 61 144

Kontakt

Redaktør: Frank Robert Lund

Redaksjon
Kjell Huseby

Telefon: 99 25 80 28

E-post:
Kjell Huseby

Hjorteviltet utgis av stiftelsen Elgen

Finn oss i kart

Lukk kart