Hovedbilde

Foto utlånt av Frank Robert lund

Frank Robert Lund ny redaktør for tidsskriftet Hjorteviltet!

Styret i Stiftelsen Elgen har brukt høsten til å finne ny redaktør for tidsskriftet Hjorteviltet. Da Frank Robert Lund takket ja falt en god og framtidsrettet løsning på plass.

 

Frank Robert Lund er daglig leder for Trysil utmarkstjenester og er utdannet skogtekniker fra Evenstad. Gjennom 30 år i Borregaard Skoger har han tilegnet seg en bred skog- og utmarkskompetanse, først som skogfullmektig i 8 år og deretter over 20 år som leder for utmarksavdelingen på en av Norges største privateide skogeiendommer.

Frank har en allsidig erfaring innenfor grunneiersamarbeid, produktutvikling, jaktsalg, jaktguiding, viltforvaltning, markedsføring, tjenestesalg og prosjektledelse. Han har også hatt et engasjement i et utviklingsprosjekt i Montenegro i regi av Norwegian Forestry Group. Frank er i tillegg norsk agent for Europas største jaktreisebyrå Limpopo Travel / Diana Jagtrejser. Vi ønsker han lykke til som redaktør for tidsskriftet Hjorteviltet!

 

Siste publiserte saker:

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2017 er i salg!

For 27. år på på rad har Stiftelsen Elgen gleden av å fortelle at fagtidsskriftet Hjorteviltet er klart. Redaktør er Frank Robert Lund. Her får du mer en 25 gode fagartikler om vårt skogslevende hjortevilt. Bestilling kan du gjøre på denne siden.   

Sekundærsak 1

Dugnad for hjortedyrene.

Av Gaute Nøkleholm, styreleder i Stiftelsen Elgen

Hjortedyrene våre er en skjør del av naturarven som skal overlates til kommende generasjoner. Enten du er skogeier, naturforvalter eller jeger så er akkurat din kunnskap en viktig forutsetning for sunne og livskraftige bestander av hjortevilt i fremtiden. Tar du din del av ansvaret?

Sekundærsak 1

Forskrift om forvaltning av hjortervilt

I januar 2016 trådde den nye hjorteviltforskriften i kraft. Nytt er blant annet at villreinen er skilt ut i eget kapittel, bedre harmonisering av frister, nye regler for innmelding av vald og bestandsområde, og strengere krav til rapportering fra jakta. Skriver Kari Bjørneraas og Erik Lund, Miljødirektoratet i årets utgave av Hjorteviltet.    

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2016

Et fagblad spekket med relevante og gode artikler om hjorteviltets forvaltning, jakt og økologi.

Ennå noen eksemplarer på lager! Bestillingsknapp øverst til høyre på denne siden. 

Bestill hjorteviltet

forside siste utgave av hjorteviltet

Som abonnent får du i tillegg til årets utgave en gratis Hjorteviltet-caps (verdi kr. 80,-).

Andre medier

Tips oss

Tips oss direkte:

E-post: Frank Robert Lund»

Telefon: 913 61 144

Kontakt

Redaktør: Frank Robert Lund

Redaksjon
Kjell Huseby

Telefon: 99 25 80 28

E-post:
Kjell Huseby

Hjorteviltet utgis av stiftelsen Elgen

Finn oss i kart

Lukk kart