Hovedbilde

Elgen 1992

 

Klikk deg inn på hver enkelt sak og les Elgens fyldige innhold fra 1992.

 

ARTIKLER I ELGEN 1992

 

Leder: God Elg!

Redaktørens hjørne

På stubben

Med elgjakt til 15. november - Stor-Elvdal

Selbu har gått nye veier i utmarksorganisering av elgforvaltninga

Hvorfor finnes det ikke elg i sahara?

Flere storokser! 

Elgen og elgjakten - viltart med stor samfunnsøkonomisk verdi

Elgdøden i sverige

Elg og ulv i pasvikdalen - hva sporene forteller

Viltulykkers betydning for en lokal elgstammes utvikling

Vilt og avskyting i Skjåk

Tiltak mot elgpåkjørsler på jernbanen

Buskerud - registrering av kollisjonsstrekninger mellom bil og hjortevilt

Resultater fra overvåkingsprogram for hjortevilt

Driftsplansamarbeid gjev resultat!

Elgavskyting - semesteroppgave i viltstell ved NLH

Agder-elgen i fokus

Litt fra elgens landnåm på Sør-Helgeland

Lokking av elg

Håksetergamla, elgku på 268 kg!

Elgregion - hvordan og hvorfor utvikle samarbeid over fylkesgrenser

Avskyting av halvannetåringer

Hva er grunnen til unormalt stort antall beinbrudd på elgkalver i Sirdal

Elgjaktens krav til jeger og jaktlag

Rogaland - premiering av det best drevne storviltvaldet

Årlige variasjoner i kroppsvekt og gevirstørrelse hos elg

Elgen og forvaltningen av denne i indre Hardanger

Bokanmeldelse - Ny svensk bok om elg og elgjakt

Statistikk - tillatte og felte dyr 1991 - fylkesvis

Elgskinna - en ressurs å ta vare på

Om elg og solunger i gammel tid

Elgens sommerbeite - komplisert og viktig

Elgen i Åseral

Viltfylket Buskerud - fra Hurum til Hardangervidda

Hva bestemmer elgens vekt

Vår matspalte

Elgen som inspirasjonskilde til husflidsprodukter

Siste publiserte saker:

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2017 er i salg!

For 27. år på på rad har Stiftelsen Elgen gleden av å fortelle at fagtidsskriftet Hjorteviltet er klart. Redaktør er Frank Robert Lund. Her får du mer en 25 gode fagartikler om vårt skogslevende hjortevilt. Bestilling kan du gjøre på denne siden.   

Sekundærsak 1

Dugnad for hjortedyrene.

Av Gaute Nøkleholm, styreleder i Stiftelsen Elgen

Hjortedyrene våre er en skjør del av naturarven som skal overlates til kommende generasjoner. Enten du er skogeier, naturforvalter eller jeger så er akkurat din kunnskap en viktig forutsetning for sunne og livskraftige bestander av hjortevilt i fremtiden. Tar du din del av ansvaret?

Sekundærsak 1

Forskrift om forvaltning av hjortervilt

I januar 2016 trådde den nye hjorteviltforskriften i kraft. Nytt er blant annet at villreinen er skilt ut i eget kapittel, bedre harmonisering av frister, nye regler for innmelding av vald og bestandsområde, og strengere krav til rapportering fra jakta. Skriver Kari Bjørneraas og Erik Lund, Miljødirektoratet i årets utgave av Hjorteviltet.    

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2016

Et fagblad spekket med relevante og gode artikler om hjorteviltets forvaltning, jakt og økologi.

Ennå noen eksemplarer på lager! Bestillingsknapp øverst til høyre på denne siden. 

Bestill hjorteviltet

forside siste utgave av hjorteviltet

Som abonnent får du i tillegg til årets utgave en gratis Hjorteviltet-caps (verdi kr. 80,-).

Andre medier

Tips oss

Tips oss direkte:

E-post: Frank Robert Lund»

Telefon: 913 61 144

Kontakt

Redaktør: Frank Robert Lund

Redaksjon
Kjell Huseby

Telefon: 99 25 80 28

E-post:
Kjell Huseby

Hjorteviltet utgis av stiftelsen Elgen

Finn oss i kart

Lukk kart