Hovedbilde

Elgen 1993

 

Klikk deg inn på hver enkelt sak og les Elgens fyldige innhold fra 1993.

 

ARTIKLER I ELGEN 1993

Leder: God Elg

Redaktørens hjørne 

Det small et skott 

På stubben 

Pålegg om bruk av godkjent ettersøkshund

Trekkende og stasjonær elg - to slag av dyr?

Elgatferd

Elg i fjellskog - Fordalen i Singsås 

Elgjakt med Daktarigevær 

Elgprosjektet i Aust-Agder - første elgene på Sørlandet med radiosender

Elgprosjektet på Vega - en kontroll av norsk elgforvaltning

Utmarksorganiseringa - viktig for hjorteviltforvaltninga 

Samling av elgjegere og elggevirer hos Mathiesen på Atna

En elgjakt i Lomsdalen

Når viltet er skutt - bokanmeldelse

Hva lever elgen av om vinteren i Nord-Østerdal

Elgjakt med rein som utbytte

Den gamle elgfangsten

Minneord - Yngvar Hagen

Litt om skyteprøven for storviltjegere 

Nord-Trøndelag - et av Norges mest varierte viltfylker 

Ungdomselgjakt i Statskog

Elgens vinterbeiter - viltstell for elg

Elgjakt på Hallingskarvet

Radiomerking av elg i Finland

Elgkolle med krav på sjølråderett

Elgkalver i nød

Elgregion - samarbeid i elgforvaltningen over fylkesgrensene

For hardt beitetrykk av vinterelgen i Tolga-/Tynsetområdet

Elgpåskjørsler i Aust-Agder

Beinbrudd hos elg i Agder - muligens svikt i mineralbalansen?

Oppbygging av elgbestanden i Lierne på dagens nivå - bevisst bruk av virkemidler for å nå vedtatte mål

Aldersbestemmelse av skutt elg

Kommunal viltforvaltning - utfordringer og muligheter for norsk elgforvaltning

Grete Burchardt: "Jegerenker"

Resultater fra "Overvåkingsprogram for hjortevilt 1992"

Hvordan skal vi få elgkjøttet mørt? 

Betraktningar rundt overgang til bruk av hund til elgjakt også i fjellbygda 

Vår matspalte: - Man tager en elg.. 

Siste publiserte saker:

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2017 er i salg!

For 27. år på på rad har Stiftelsen Elgen gleden av å fortelle at fagtidsskriftet Hjorteviltet er klart. Redaktør er Frank Robert Lund. Her får du mer en 25 gode fagartikler om vårt skogslevende hjortevilt. Bestilling kan du gjøre på denne siden.   

Sekundærsak 1

Dugnad for hjortedyrene.

Av Gaute Nøkleholm, styreleder i Stiftelsen Elgen

Hjortedyrene våre er en skjør del av naturarven som skal overlates til kommende generasjoner. Enten du er skogeier, naturforvalter eller jeger så er akkurat din kunnskap en viktig forutsetning for sunne og livskraftige bestander av hjortevilt i fremtiden. Tar du din del av ansvaret?

Sekundærsak 1

Forskrift om forvaltning av hjortervilt

I januar 2016 trådde den nye hjorteviltforskriften i kraft. Nytt er blant annet at villreinen er skilt ut i eget kapittel, bedre harmonisering av frister, nye regler for innmelding av vald og bestandsområde, og strengere krav til rapportering fra jakta. Skriver Kari Bjørneraas og Erik Lund, Miljødirektoratet i årets utgave av Hjorteviltet.    

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2016

Et fagblad spekket med relevante og gode artikler om hjorteviltets forvaltning, jakt og økologi.

Ennå noen eksemplarer på lager! Bestillingsknapp øverst til høyre på denne siden. 

Bestill hjorteviltet

forside siste utgave av hjorteviltet

Som abonnent får du i tillegg til årets utgave en gratis Hjorteviltet-caps (verdi kr. 80,-).

Andre medier

Tips oss

Tips oss direkte:

E-post: Frank Robert Lund»

Telefon: 913 61 144

Kontakt

Redaktør: Frank Robert Lund

Redaksjon
Kjell Huseby

Telefon: 99 25 80 28

E-post:
Kjell Huseby

Hjorteviltet utgis av stiftelsen Elgen

Finn oss i kart

Lukk kart