Vi må få nye jegere ut på jakt

Mange gjennomfører jegerprøven, men uteblir når jakta starter. Denne utfordringen må løses for å sikre rekruttering av nye jegere i årene som kommer.

Bare halvparten av dem som avlegger jegerprøven hvert år betaler jegeravgiften. Det er uheldig, spesielt for hjorteviltforvaltningen som har behov for flere aktive jegere. Jegeren sikrer gjennomføringen av forvaltningsplanene for hjortevilt og bidrar til innsamling av datamateriale. Det sørger for en kunnskapsbasert forvaltning av høy kvalitet. De siste årene har hjortestammen vokst betydelig, og dermed også behovet for flere aktive jegere. Det er derfor viktig at vi får nye jegere til å delta på jakt.

Totalt 445.200 personer er registrert i jegerregisteret i Brønnøysund (2010/2011). For jaktåret 2010/2011 betalte 198.600 norsk jegere jegeravgiften, tallet for 2009/2010 var ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) 193.400 betalende. En liten oppgang altså, men fortsatt er det under halvparten av registrerte jegere som betaler jegeravgiften. Og selv om jegere betaler jegeravgiften er det ikke gitt at de faktisk drar på jakt. Tall fra SSB viser at 143.100 personer jaktet i 2009/2010.

Siste publiserte saker:

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2017 er i salg!

For 27. år på på rad har Stiftelsen Elgen gleden av å fortelle at fagtidsskriftet Hjorteviltet er klart. Redaktør er Frank Robert Lund. Her får du mer en 25 gode fagartikler om vårt skogslevende hjortevilt. Bestilling kan du gjøre på denne siden.   

Sekundærsak 1

Dugnad for hjortedyrene.

Av Gaute Nøkleholm, styreleder i Stiftelsen Elgen

Hjortedyrene våre er en skjør del av naturarven som skal overlates til kommende generasjoner. Enten du er skogeier, naturforvalter eller jeger så er akkurat din kunnskap en viktig forutsetning for sunne og livskraftige bestander av hjortevilt i fremtiden. Tar du din del av ansvaret?

Sekundærsak 1

Forskrift om forvaltning av hjortervilt

I januar 2016 trådde den nye hjorteviltforskriften i kraft. Nytt er blant annet at villreinen er skilt ut i eget kapittel, bedre harmonisering av frister, nye regler for innmelding av vald og bestandsområde, og strengere krav til rapportering fra jakta. Skriver Kari Bjørneraas og Erik Lund, Miljødirektoratet i årets utgave av Hjorteviltet.    

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2016

Et fagblad spekket med relevante og gode artikler om hjorteviltets forvaltning, jakt og økologi.

Ennå noen eksemplarer på lager! Bestillingsknapp øverst til høyre på denne siden. 

Bestill hjorteviltet

forside siste utgave av hjorteviltet

Som abonnent får du i tillegg til årets utgave en gratis Hjorteviltet-caps (verdi kr. 80,-).

Andre medier

Tips oss

Tips oss direkte:

E-post: Frank Robert Lund»

Telefon: 913 61 144

Kontakt

Redaktør: Frank Robert Lund

Redaksjon
Kjell Huseby

Telefon: 99 25 80 28

E-post:
Kjell Huseby

Hjorteviltet utgis av stiftelsen Elgen

Finn oss i kart

Lukk kart