Hovedbilde

Foto: Gaute Nøkleholm

Dugnad for hjortedyrene.

Av Gaute Nøkleholm, styreleder i Stiftelsen Elgen

Hjortedyrene våre er en skjør del av naturarven som skal overlates til kommende generasjoner. Enten du er skogeier, naturforvalter eller jeger så er akkurat din kunnskap en viktig forutsetning for sunne og livskraftige bestander av hjortevilt i fremtiden. Tar du din del av ansvaret?

Forvitrer kunnskapen og ansvarfølelsen?

En grunnstamme av storviltjegere jakter langt flere døgn enn før. Antakelig fordi en stor og økende andel jegere bare jakter en kort periode om høsten og ellers ikke ofrer viltet en tanke før til neste år. Situasjonen innebærer at stadig færre av landets storviltjegere har det samme tette forholdet til både viltbestandene og leveområdene som før. På denne måten forringes også både ansvarsfølelsen og det samlede «fagmiljøet» i jaktlagene. Når tankearbeidet overlates til en allerede «overarbeidet» jaktleder, blir det meste gjort som det alltid har vært, selv om rammebetingelsene og kunnskapen er i stadig endring. Samtidig vet vi at forvaltningen på regionalt og nasjonalt nivå aldri kan bli bedre enn analysene fra jaktlagene gir grunnlag for. Livskraftige og resistente bestander av hjortevilt over tid forutsetter at alle som påvirker utviklingen holder seg faglig oppdatert. Det gjelder like fra de som har fingeren på avtrekkeren til myndighetsnivå. Særlig jegerne undervurderer sin innflytelse, selv om det er han eller hun som til syvende og sist gjør den endelige vurderingen og effektuerer planen.   

Vet du for eksempel…

At lave vekter på kalver og ungdyr kan være utløst av for unge okser? Hva er normalvekter og hvordan kan du i praksis vurdere beitetrykket i jaktterrenget ditt? Hvorfor er det ingen elg i terrenget her mens naboterrenget allerede har skutt kvoten? Hvilke enkle prioriteringer kan jaktlederen gjøre i sin instruks til jaktlaget for å øke kondisjonen i bestanden? Hvordan kan jaktleder best håndtere en situasjon med ulv i terrenget? Hvor vanskelig er det egentlig å skyte på et dyr i fart? Dette er bare noen eksempler på problemstillinger som alle innvidde bør ha noen tanker om. Både jegere og jaktledere bør altså gjøre seg faglig i stand til å vurdere og forutse hvilke utfordringer som kan påregnes, slik at man kan gjøre nødvendige tiltak i tide.

Du er viktig

Vurderingene du har kunnskap til å gjøre fra ditt ståsted, avgjør om overbeite, sykdommer, rovdyr, uheldig bestandssammensetning mm. blir oppdaget, og håndtert riktig. Kunnskapsbasert hjorteviltforvaltning er ikke bare et spørsmål om gode jaktopplevelser og glede over å høre hjorten brøle mot første fullmåne i oktober. Det dreier seg om et ansvar for å holde ressursen ved like, og et moralsk ansvar for at hjorteviltforvaltningen skjer etter bevisste strategier og med hensyn til viltet. Vi hører stadig om åpenbart feil beslutninger, gjort etter flertallsprinsipp for hele vald, som følge av at den som snakker høyest oftest får rett i en forsamling som mangler kunnskap for å ta diskusjonen. Signaler vi får tyder på at hjorteviltforvaltningen svekkes av mangel på oppdatert kunnskap blant mange som har sterk innflytelse på situasjonen. Hele rekken av beslutningstakere fra offentlig nivå til valdledere og jegere, former rammebetingelsene for de ulike bestandene. Alle må i større grad ta det faglige ansvaret for akkurat sin rolle. For deg som grunneier dreier dette seg også om å skjøtte jaktretten riktig, slik at denne delen av eierskapet ikke utfordres ytterligere.       

 

Husker du bladet «Hjorteviltet»?

I september i fjor fikk du bladet «Hjorteviltet» sammen med SKOG. I mer enn 25 år har en stiftelse bestående av Norges Skogeierforbund, NORSKOG, NJFF, Skogselskapet og Miljødirektoratet utgitt bladet «Hjorteviltet». Formålet er å bidra til en kompetent, langsiktig og ansvarlig forvaltning av hjorteviltressursene våre. Bladet du fikk i posten var 2016 utgaven og altså fjorårets resultat av dugnadsarbeidet for saken. Her belyser landets fremste fagekspertise, på godt norsk, høyaktuelle problemstillinger innen fagfeltet.  Målsettingen er en sterkere faglig forankring av den samlede hjorteviltforvaltningen.  Vi håper på denne måten å gi et kompetanseløft til de mange viltfaglige diskusjonene som foregår både i formelle fora og i det enkelte jaktlag. Det er summen av disse tolkningene og meningsbrytningene rundt dem som til sammen bestemmer retningen på hjorteviltforvaltningen.

Bli med på dugnaden

Du som forstår betydningen av å være faglig oppdatert vil antakelig også akseptere en årlig kostnad på en drøy hundrelapp for å være blant de som vet og som kan utgjøre en forskjell. Da gjør du det også mulig for oss å fortsette vårt dugnadsarbeid for å formidle nødvendig fagkunnskap. Nå arbeider vi med 2017 utgaven og håper du vil være med på dugnadsarbeidet ved å bli abonnent.   

Siste publiserte saker:

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2017 er i salg!

For 27. år på på rad har Stiftelsen Elgen gleden av å fortelle at fagtidsskriftet Hjorteviltet er klart. Redaktør er Frank Robert Lund. Her får du mer en 25 gode fagartikler om vårt skogslevende hjortevilt. Bestilling kan du gjøre på denne siden.   

Sekundærsak 1

Forskrift om forvaltning av hjortervilt

I januar 2016 trådde den nye hjorteviltforskriften i kraft. Nytt er blant annet at villreinen er skilt ut i eget kapittel, bedre harmonisering av frister, nye regler for innmelding av vald og bestandsområde, og strengere krav til rapportering fra jakta. Skriver Kari Bjørneraas og Erik Lund, Miljødirektoratet i årets utgave av Hjorteviltet.    

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2016

Et fagblad spekket med relevante og gode artikler om hjorteviltets forvaltning, jakt og økologi.

Ennå noen eksemplarer på lager! Bestillingsknapp øverst til høyre på denne siden. 

Sekundærsak 1

Dale, norsk ulltradisjon i verdensklasse

Tettstedet Dale ligger mellom vakre og bratte fjell, omgitt av Vestlandets fosser og fjorder. Her ble Dale of Norway grunnlagt i 1879 på grunn av lett tilgang på ull og energi fra lokale fossefall, samt sterke strikketradisjoner i distriktet. Siden da har selskapet utviklet en rekke imponerende design i de beste kvaliteter, anerkjent over hele verden.

Bestill hjorteviltet

forside siste utgave av hjorteviltet

Som abonnent får du i tillegg til årets utgave en gratis Hjorteviltet-caps (verdi kr. 80,-).

Andre medier

Tips oss

Tips oss direkte:

E-post: Frank Robert Lund»

Telefon: 913 61 144

Kontakt

Redaktør: Frank Robert Lund

Redaksjon
Kjell Huseby

Telefon: 99 25 80 28

E-post:
Kjell Huseby

Hjorteviltet utgis av stiftelsen Elgen

Finn oss i kart

Lukk kart