Betydningen av jaktseleksjon for hjorteviltet

Det er stas å skyte en storokse! Men bør man ha et snev av dårlig samvittighet? «Ødelegger» vi hjorteviltstammene ved å ta ut de største avlsdyra? Disse spørsmålene er gjengangere i jegerkretser. Sikre svar foreligger ikke, men hva vet vi?

Av Atle Mysterud

Professor i økologi ved Universitetet i Oslo

Begrepsforvirring om jaktseleksjon

I faglitteraturen har man ofte satt likhetstegn mellom jaktseleksjon og det som kalles «retningsbestemt seleksjon». Hvis alle hanndyr med over gjennomsnittlig størrelse for årsklassen får reprodusert, de andre ikke, vil det være retningsbestemt seleksjon. Hvis størrelse er arvbart, vil neste generasjon være større enn forrige. Jaktseleksjon kan imidlertid defineres som ethvert ikke tilfeldig uttak av individer fra en hjorteviltstamme. Vi må derfor skille mellom ulike typer seleksjon for å få visshet i om den virkelig er retningsbestemt. Det er opplagt at det er sterk grad av seleksjon av jegere hver høst med hensyn på alderskategori og kjønn. Vi får kvoter per aldersklasser (kalv, ungdyr, voksen) og kjønn som de fleste av oss prøver å fylle etter beste evne. Og som vi gjerne irriterer oss litt over, når det kommer enda en elgku forbi posten, eller var det ei kvige? Begrunnelsen for kvotesetting kan være så mangt, men opprettholdelse av høy produksjon har vært et mer eller mindre uttalt primærmål. «Vanlig» seleksjon på alder og kjønn trenger ikke å gi retningsbestemt seleksjon. Det er ikke gitt at store individer fra en gitt årsklasse blir skutt først, siden seleksjonen i hovedtrekk går på alder og kjønn. Jaktseleksjon vil først gi evolusjon om det er seleksjon på (arvbar) størrelse for en gitt årsklasse. Trofejegere og til dels kjøttjegere vil ha preferanse for å skyte de største dyra. Dette vil uregulert gi retningsbestemt seleksjon.

Mysterud diskuterer  konsekvenser av jaktseleksjon med eksempler fra både Amerika og Europa og konkluderer med at det vil i framtiden være fokus på trofedyr. Avslutningsvis sier han:  « Personlig mener jeg vi bør ha en generelt lavere høsting av okser enn vi har hatt de siste tiårene, og kanskje godta redusert antall felte dyr. Det vil føre til en mindre skjev kjønnssammensetning. Da vil oksene igjen måtte kjempe om kuenes gunst. Og når det blir flere okser, kanskje man av og til da kan unne seg å skyte et stort dyr – uten å trenge å ha dårlig samvittighet?»

Resten av denne artikkelen kan du lese i Hjorteviltet 2014.

Siste publiserte saker:

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2017 er i salg!

For 27. år på på rad har Stiftelsen Elgen gleden av å fortelle at fagtidsskriftet Hjorteviltet er klart. Redaktør er Frank Robert Lund. Her får du mer en 25 gode fagartikler om vårt skogslevende hjortevilt. Bestilling kan du gjøre på denne siden.   

Sekundærsak 1

Dugnad for hjortedyrene.

Av Gaute Nøkleholm, styreleder i Stiftelsen Elgen

Hjortedyrene våre er en skjør del av naturarven som skal overlates til kommende generasjoner. Enten du er skogeier, naturforvalter eller jeger så er akkurat din kunnskap en viktig forutsetning for sunne og livskraftige bestander av hjortevilt i fremtiden. Tar du din del av ansvaret?

Sekundærsak 1

Forskrift om forvaltning av hjortervilt

I januar 2016 trådde den nye hjorteviltforskriften i kraft. Nytt er blant annet at villreinen er skilt ut i eget kapittel, bedre harmonisering av frister, nye regler for innmelding av vald og bestandsområde, og strengere krav til rapportering fra jakta. Skriver Kari Bjørneraas og Erik Lund, Miljødirektoratet i årets utgave av Hjorteviltet.    

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2016

Et fagblad spekket med relevante og gode artikler om hjorteviltets forvaltning, jakt og økologi.

Ennå noen eksemplarer på lager! Bestillingsknapp øverst til høyre på denne siden. 

Bestill hjorteviltet

forside siste utgave av hjorteviltet

Som abonnent får du i tillegg til årets utgave en gratis Hjorteviltet-caps (verdi kr. 80,-).

Andre medier

Tips oss

Tips oss direkte:

E-post: Frank Robert Lund»

Telefon: 913 61 144

Kontakt

Redaktør: Frank Robert Lund

Redaksjon
Kjell Huseby

Telefon: 99 25 80 28

E-post:
Kjell Huseby

Hjorteviltet utgis av stiftelsen Elgen

Finn oss i kart

Lukk kart