Hovedbilde

Hjorteviltet 2017 er i salg!

For 27. år på på rad har Stiftelsen Elgen gleden av å fortelle at fagtidsskriftet Hjorteviltet er klart. Redaktør er Frank Robert Lund. Her får du mer en 25 gode fagartikler om vårt skogslevende hjortevilt. Bestilling kan du gjøre på denne siden.   

Sekundærsak 1

Dugnad for hjortedyrene.

Av Gaute Nøkleholm, styreleder i Stiftelsen Elgen

Hjortedyrene våre er en skjør del av naturarven som skal overlates til kommende generasjoner. Enten du er skogeier, naturforvalter eller jeger så er akkurat din kunnskap en viktig forutsetning for sunne og livskraftige bestander av hjortevilt i fremtiden. Tar du din del av ansvaret?

Sekundærsak 1

Forskrift om forvaltning av hjortervilt

I januar 2016 trådde den nye hjorteviltforskriften i kraft. Nytt er blant annet at villreinen er skilt ut i eget kapittel, bedre harmonisering av frister, nye regler for innmelding av vald og bestandsområde, og strengere krav til rapportering fra jakta. Skriver Kari Bjørneraas og Erik Lund, Miljødirektoratet i årets utgave av Hjorteviltet.    

Sekundærsak 1

Dale, norsk ulltradisjon i verdensklasse

Tettstedet Dale ligger mellom vakre og bratte fjell, omgitt av Vestlandets fosser og fjorder. Her ble Dale of Norway grunnlagt i 1879 på grunn av lett tilgang på ull og energi fra lokale fossefall, samt sterke strikketradisjoner i distriktet. Siden da har selskapet utviklet en rekke imponerende design i de beste kvaliteter, anerkjent over hele verden.

Sekundærsak 1

Hjorteviltet 2016

Et fagblad spekket med relevante og gode artikler om hjorteviltets forvaltning, jakt og økologi.

Ennå noen eksemplarer på lager! Bestillingsknapp øverst til høyre på denne siden. 

Sekundærsak 1

Nytt medlem av redaksjonsrådet

Kristian Norgaard Berglund er viltforvalter hos Løvenskiold-Vækerø.Jobben innebærer ansvaret for jakten og viltforvaltningen på Carl Otto Løvenskiold sin eiendom i Nordmarka på 430 000 daa.

Tidligere arbeidserfaring er som arrangør av jakt og jaktreiser over store deler av verden.

Er utdannet ved Universitetet for miljø og biovitenskap, UMB, (tidligere Norges Landbrukshøgskole), innen viltforvaltning og

utmarksbasert næringsutvikling. Har også studert i viltbiologi og administrasjon av større utmarkseiendommer ved

Universitetet i Aberdeen, Skottland. Har gått på Öster-Malma i Sverige innen profesjonell ledelse og organisering, administrasjon av alle typer jakt og viltressurser.

Har også et kurs på College of African Wildlife Management, Tanzania, nasjonalpark- og naturforvaltning. Er kvalifisert som profesjonell jeger i Sør Afrika. Velkommen!

 

 

Sekundærsak 1

Nytt medlem av redakajonsrådet er Knut Madslien, Vetrinærinstituttet

Knut Madslien er Veterinær/forsker og fagansvarlig vilthelse (rovdyr). Kompetanse på viltsykdommer og medikamentell immobilisering av ville dyr, samt tilleggsutdannelse innen økologi, zoologi og kjemi.
Prosjektleder for overvåkningsprogrammene for E.multilocularis hos rødrev og trikiner/virus hos villsvin. Tidligere arbeidserfaring som distrikstveterinær i Sverige i 1,5 år og forsker ved Seksjon for vilthelse i perioden 2006-2010. Er/har vært aktiv innen forskningsprosjekter på ville drøvtyggere, brunbjørn, fjellrev, rødrev, villfugl og smågnagere. Velkommen inn i redaksjonsrådet!

Bestill hjorteviltet

forside siste utgave av hjorteviltet

Som abonnent får du i tillegg til årets utgave en gratis Hjorteviltet-caps (verdi kr. 80,-).

Andre medier

Tips oss

Tips oss direkte:

E-post: Frank Robert Lund»

Telefon: 913 61 144

Kontakt

Redaktør: Frank Robert Lund

Redaksjon
Kjell Huseby

Telefon: 99 25 80 28

E-post:
Kjell Huseby

Hjorteviltet utgis av stiftelsen Elgen

Finn oss i kart

Lukk kart